Sidste nyt fra Dansk Stalking Center:                                         index images

Afslag på aktindsigt til stalker

DKNyt skriver, at en stalker er blevet afvist to gange i sin anmodning om aktindsigt. Stalkeren søgte først aktindsigt hos regionen, hvor den pågældende medarbejder var ansat, og ville have kendskab til medarbejderens løn, uddannelse og eventuelle tjenesterejser. Da der kom afslag på aktindsigt hos regionen, ankede stalkeren afgørelsen ved Statsforvaltningen. Her blev vedkommende endnu…

Dansk Stalking Center søger nye frivillige rådgivere

Har du lyst til at støtte en overset gruppe med komplekse problemstillinger? Vil du udfordre dine menneskelige kompetencer? Så vil jobbet som frivillig telefonrådgiver hos Dansk Stalking Center være meningsfyldt for dig. Dansk Stalking Center arbejder på at forbedre stalkingudsattes vilkår. Hvert år udsættes mellem 100.000-132.000 danskere for stalking, der defineres som uønskede, systematiske og…

Værd at vide om stalking

  • Hvordan defineres stalking?
  • Hvad indebærer stalking?
  • Hvordan opleves stalking?
  • Er stalking og chikane det samme?

Find svar på nogle af disse spørgsmål her.

Er du udsat for stalking gælder det om at sige klart fra – læs mere om, hvorfor og hvordan her.

At være udsat for stalking kan være en hård psykisk belastning. Derfor er det vigtigt, at man taler med sine pårørende.Læs mere om hvorfor dette er vigtigt, og om hvordan man kan inddrage politiet i sin sag.

Et logskema er vigtigt som dokumentation, da det skaber overblik over henvendelser og hændelser. Læs mere om skemaet og download det her.

Mange tror at stalking er noget, der kun sker for kendte personer, hvilket langt fra passer.

Over 100.000 ‘almindelige’ danskere oplever hvert år at blive stalket.

Stalking kan derfor ramme alle og enhver.

Lyst til at vide mere, så læs mere her.

 

 

Danmark har ikke en decideret stalkinglovgivning, men d. 1. marts 2012 trådte den nye ”Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft.

Med loven er der indført et sammenhængende regelsæt, der samler reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, hvori stalking defineres.

Læs loven her.

Ny folder

folder forsideEr du udsat for stalking? Så kan du finde mere information i Dansk Stalking Centers nye informationsfolder. Folderen indeholder generel viden om stalking og om foreningens rådgivningsmuligheder.

Download folderen her.

Bog: Stalking

– om chikane, forfølgelse og trusler
Bog om stalking Lige nu: bliv støttemedlem og modtag bogen GRATIS
Mange forbinder fænomenet stalking med kendte mennesker, der bliver forfulgt af fanatiske fans. Men stalking rammer for det meste helt almindelige mennesker – og er i virkeligheden langt mere udbredt end de få enkelttilfælde, man kender fra medierne.