Sidste nyt fra Dansk Stalking Center:                                         indeximages

Deltag i undersøgelse om stalking og digitale krænkelser

Har du været udsat for digitale krænkelser også kaldet hævnporno? Sammen med tre speciale studerende fra kriminologi på Aalborg Universitet har vi sat os for at blive klogere på, i hvilket omfang og hvordan deling af intime billeder og/eller videoer af seksuel karakter hænger sammen med gentagne, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. I Dansk…

Opdatering af Skytsengel app’en

Skytsengel iOS app’en er i øjeblikket ved at blive opdateret til iOS 10, og der kan desværre forekomme visse fejl. Brugere med iOS 10 og den nuværende version af Skytsenge oplever, at indholdet af “Netværk” ikke vises. Dette betyder bl.a. at man ikke kan godkende nye brugere i sit netværk. Vi arbejder på at få problemet løst hurtigst muligt med…

Værd at vide om stalking

  • Hvordan defineres stalking?
  • Hvad indebærer stalking?
  • Hvordan opleves stalking?
  • Er stalking og chikane det samme?

Find svar på nogle af disse spørgsmål her.

Er du udsat for stalking gælder det om at sige klart fra – læs mere om, hvorfor og hvordan her.

At være udsat for stalking kan være en hård psykisk belastning. Derfor er det vigtigt, at man taler med sine pårørende.Læs mere om hvorfor dette er vigtigt, og om hvordan man kan inddrage politiet i sin sag.

Et logskema er vigtigt som dokumentation, da det skaber overblik over henvendelser og hændelser. Læs mere om skemaet og download det her.

Mange tror at stalking er noget, der kun sker for kendte personer, hvilket langt fra passer.

Over 100.000 ‘almindelige’ danskere oplever hvert år at blive stalket.

Stalking kan derfor ramme alle og enhver.

Lyst til at vide mere, så læs mere her.

 

 

Danmark har ikke en decideret stalkinglovgivning, men d. 1. marts 2012 trådte den nye ”Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft.

Med loven er der indført et sammenhængende regelsæt, der samler reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, hvori stalking defineres.

Læs loven her.

Foldere om stalking

folder forside Er du udsat for stalking og har brug for hjælp? Vil du vide mere om Dansk Stalking Center? Vi har samlet forskellige foldere, der kan være relevante for dig, der ønsker viden om stalking.

Se de forskellige foldere her.

Bog: Stalking

– om chikane, forfølgelse og trusler
Bog om stalking Lige nu: bliv støttemedlem og modtag bogen GRATIS
Mange forbinder fænomenet stalking med kendte mennesker, der bliver forfulgt af fanatiske fans. Men stalking rammer for det meste helt almindelige mennesker – og er i virkeligheden langt mere udbredt end de få enkelttilfælde, man kender fra medierne.