001_steen_gyldendal__V5Q7186
Formand

Hanin Al-Zyadi
Cand. jur.
Tidligere ansat som fuldmægtig i Institut for Menneskerettigheder med ansvar for voldsområdet

002_steen_gyldendal__V5Q7193
Næstformand

William Rentzmann
Cand. jur.
Tidligere direktør i Kriminalforsorgen

005_steen_gyldendal__V5Q7204
Mariam Mellouli
Cand. psych. aut.
Ansat som psykolog i en kommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Master i Strategisk HR og organisationsanalyse
004_steen_gyldendal__V5Q7199
Henrik Nepper-Christensen
Cand. polit.
Tidligere departementchef i justits-, undervisnings-, samt kirke- og ligestillingsministeriet