Log-skema

Du kan bruge et log-skema til at lave en ordnet liste med dato og tidspunkter for alle begivenheder: SMS-beskeder, mails, gaver, kontaktforsøg, overvågning, rygtespredning via sociale medier, chikane via myndighedsinstanser, hærværk m.m.

Du kan vælge at downloade log-skemaet som et Word-dokument, så du kan skrive direkte i skemaet på din pc, og/eller du kan downloade skemaet som en pdf-fil. Du kan også anvende log-skemaet på vores app Skytsengel (skytsengel.org). Når du fører log-skema via Skytsengel ajourføres dette automatisk med dit log-skema på computeren. Link til fotos og lydoptagelser kan også indføres direkte i log-skemaet på app’en.

Vigtigt at vide ved udfyldning af dit log-skema.

Når du henvender dig til politiet med dit log-skema, er det vigtigt, at dit skema er udfyldt, så det fremstår overskueligt. Et velorganiseret log-skema vil øge politiets mulighed for hurtigt at få et overblik over karakteren af stalkingen og alvoren i din situation.

Det vil endvidere være en fordel, hvis du i en samtale kort og præcist kan anskueliggøre centrale begivenheder i stalkingforløbet. Så det er vigtigt at have forberedt sig og kun fremhæve 3-5 typiske eksempler på den stalking, som du er udsat for.

Ved anmodning om tilhold og i den forbindelse indlevering af log-skemaet skal du huske at bede om at få en kvittering og et journalnummer, hvis der er blevet oprettet en sag.

Det er også en god ide at få navn og eventuelt telefonnummer på den betjent, som du har talt med. Ligesom det kan være en god ide at lave en aftale med politiet om, at du vil blive orienteret, når politiet retter henvendelse til stalkeren med henblik på en formaning eller partshøring. Dette kan have betydning i forbindelse med at kunne etablere øget sikkerhedsforanstaltning.

Gode råd til arbejdet med dit log-skema

Når du begynder at lave dit log-skema vil det være godt at gøre det i afgrænsede tidsrum, hvor du arbejder med dit log-skema lidt ad gangen. Det kan virke uoverskueligt at organisere et stort og forskelligartet materiale og det kan desuden være svært at blive mindet om ubehagelige mails, trusler og situationer. Det kan derfor være en god ide, at du sidder sammen med en ven eller veninde, der kan hjælpe med at organisere din dokumentation, hvis du bliver følelsesmæssigt påvirket.

 

  • Anvend gerne computerskrift. Hvis dette ikke er muligt, så skriv med blokbogstaver.
  • Log-skemaet skal være opbygget kronologisk, så hændelser er oplistet efter dato.
  • Fremhæv også gerne forskellige typer af stalkingadfærd med understregning, fed eller farve. Eksempelvis sms’er, mails, kontaktforsøg, kontakt til familie og venner, overvågning, trusler, chikane via myndighedsinstanser, identitetstyveri, rygtespredning via sociale medier, hærværk, overfald m.m.
  • Det må også gerne fremgå, hvis du aktivt har handlet i forhold til stalkingen. Eks. hvis du har skiftet telefon, ændret login til facebook, søgt hjælp hos politiet, taget foto, etableret sikkerhedsforanstaltninger som at skifte lås, købe alarm, skaffe overvågningsudstyr m.m. Til dette hører også at flytte bopæl, skifte arbejde, informere din arbejdsgiver og dine børns institutioner, blive sygemeldt m.m.
  • Forsøg så vidt muligt at udfylde alle kolonner på tværs.
  • Vær opmærksom på også at indføre ’vidner’ i log-skemaet, hvis der har været andre tilstede, der vil kunne bevidne en hændelse. Eks. hvis dit netværk, arbejdsgiver eller andre har overværet en henvendelse, en truende episode eller er blevet kontaktet eller truet af stalkeren.
  • Endelig er det en god ide at medbringe og supplere log-skemaet med fotos, lydoptagelser, film eller anden form for dokumentation.

 

Download log-skema:

Højre-klik på linket og gem dokumentet/dokumenterne på din computer.

>> Se et eksempel på et udfyldt log-skema

>> Log-skema som Word-dokument

>> Log-skema som pdf-fil