De fem stalkertyper

Stalkere kan inddeles i fem overordnede typer. De fem stalkertyper kan bruges til at afdække, hvad der motiverer det menneske, der stalker. Typerne skal ikke betragtes som fuldstændige beskrivelser af alle, der stalker, men mange vil passe ind eller have lighedspunkter med en af kategorierne.

 

1. Den afviste stalker

Den afviste er blevet afvist af et andet menneske, som kan være en partner, kæreste, date, ven, nabo, bekendt og lignende.

Denne type af stalkere kan være meget vedholdende, og stalkingforløbet kan typisk stå på i flere år. De opfatter ofte sig selv som ofre og den vedvarende chikane og forfølgelse betragtes oftest af den stalkende som retfærdig og fremprovokeret af det reelle offer. Denne gruppe af stalkere anses for at være den største og er samtidig den gruppe, der anses for at være den potentielt mest voldelige.

Spektret af stalkingmetoder hos denne stalkertype er ofte meget bred og varieret, og stalkeren er ofte uden indsigt i, at de vedvarende forsøg på at genetablere en kontakt til ofret er urealistisk. Stalkeren har typisk meget svært ved at slippe håbet om en genforening med ofret, ligesom han eller hun har meget svært ved at acceptere en afvisning.

SE OGSÅ: Hvad er stalking?

2. Den intimitetssøgende stalker

Den intimitetssøgende ønsker at etablere en intim relation med et udvalgt menneske og er i de fleste tilfælde meget vedholdende og uanfægtet af offerets negative respons.

Denne type af stalkere har typisk ganske få eller ingen venner og intime relationer. Stalkingen kan ses som en effekt af den totale isolation, der søges kompenseret ved en fantasirelation og forfølgelse. Denne type af stalkere findes ofte i gruppen, der stalker berømte personer. De kan være meget ihærdige og forfølge ofret i flere år. Den mest anvendte stalkingmetode er kærlighedserklæringer gennem breve, gaver og blomster. Hvis denne type af stalker tyer til fysisk vold, er det oftest mod en tredje part, som forsøger at komme imellem stalkeren og ofret.

Juridiske sanktioner mod stalkeren har ofte ingen effekt og vil snarere opfattes som  en test på deres hengivenhed. Alvorlige personlighedsforstyrrelser og psykiske diagnoser er ikke ualmindelige hos disse stalkere.

SE OGSÅ: I tvivl om du stalker? Samtaletilbud

3. Den inkompetente stalker

Den inkompetente søger en partner gennem metoder, der i sig selv har en modsatrettet virkning, idet ofret ikke gengælder interessen.

Denne type af stalkere udviser typisk forskellige grader af nedsatte sociale færdigheder, i særdeleshed i forhold til at kurtisere. Den inkompetente stalker opfatter typisk sine kontaktforsøg som acceptable og legitime og føler sig berettiget til at være i et forhold med  den udvalgte person. Stalkingmetoden er ofte meget direkte og konfronterende. Et stalkingforløb varer som regel kun i en kortere periode, men der er en tendens til, at denne stalker hurtigt finder et nyt offer. Der kan altså være tale om mange skiftende ofre.

Den inkompetente stalker er i bred udstrækning et normalt fungerende menneske, bortset fra de ringe sociale kompetencer, selvcentrering og et intenst behov for andre menneskers opmærksomhed. Kun i meget få tilfælde ses der mentale forstyrrelser i denne kategori af stalkere.

SE OGSÅ: Udsat for stalking? Få gratis hjælp

4. Den hævngerrige stalker

Den hævngerrige forfølger sit offer som en respons på en oplevelse af krænkelse eller fornærmelse. Dermed har stalkingadfærden til sigte at hævne og retfærdiggøre dette.

Denne type af stalkere drives af behovet for at skabe frygt og spolere offerets liv. Den hævngerrige stalkers offer kan være alt fra en fremmed person til et helt socialt system, for eksempel en kommune eller socialforvaltning, som bliver udvalgt på baggrund af stalkerens associationer til oplevelser af tidligere krænkelser og ydmygelser. Generelt har denne type stalker en idé om at alt dårligdom i hans/hendes liv er et resultat af andre menneskers uvilje imod ham/hende.

Denne gruppe af stalkere er oftest de mest truende, men også dem der har mindst tilbøjelighed til at ty til fysisk vold og overfald. Juridiske sanktioner kan få denne stalkertype til at trække sig og stoppe forfølgelsen, hvorfor tidlig intervention ofte er afgørende for udfaldet af forløbet.

HØR OGSÅ: Radio24syv ‘s podcast, Politiradio: ‘Hvorfor stalker stalkerne?’ med Dansk Stalking Centers direktør, Lise Linn Larsen:

5. Den psykopatiske stalker

Den psykopatiske stalker er relativt sjælden. Gruppen består udelukkende af mænd og betegnes som svært psykopatiske, aggressive, dramatiske og koldblodige.

Denne type af stalkere søger at opnå seksuel tilfredsstillelse og kontrol gennem telefonopkald, forfølgelse og overvågning. Mens tilfredsstillelsen vil være en indbygget del af stalkingen, vil adfærden typisk bestå i forberedelse til et forestillet seksuelt overfald. I modsætning til den hævngerrige, har stalkeren ikke til hensigt at skræmme eller advare før det fantaserede eller planlagte overfald udføres.

Disse stalkere er oftest seksuelle afvigere som ofte er kendt af myndighederne som seksualforbrydere og anses, sammen med den afviste, for potentielt at være de farligste stalkere med størst tilbøjelighed til at overfalde deres offer.

Kilde: Mullen, P.E., Pathé, M. & Purcell, R. (2000): Stalkers and Their Victims. Cambridge University Press