Når en stalkingudsat søger rådgivning omkring sin situation, er der nogle centrale aspekter, man som fagperson kan være opmærksom på. Stalkingudsatte er ofte kriseramte og har brug for hjælp til at håndtere situationen på den mest hensigtsmæssige måde. Denne hjælp vil altid centrere sig om at afdække den udsattes behov og udfordringer samt finde handlemuligheder.

Det betyder, at du som fagperson, uanset om du møder den udsatte i socialforvaltningen, som praktiserende læge, i Statsforvaltningen eller andre steder, spiller en betydningsfuld rolle. Der vil i sagens natur være forskel på, hvilken rolle du kan indtage, afhængig af hvor du som fagperson er ansat, når du møder den udsatte. Alligevel er der nogle grundlæggende forhold og en rækkefølge i håndteringen af sagen, der gør sig gældende på tværs af fagligheder.

Som fagperson er det særlig relevant at kende til definitionen af stalking og lovgivning.
Deruodver er nedenstående vigtige råd at inddrage i rådgivning af en stalking.

  • Sig klart fra til kontakt med stalker
  • Oprethold NUL-kontakt – undlad at besvare mails og kontaktforsøg, returnere gaver m.v.
  • Stå fast på beslutningen, og send klare signaler
  • Gem dokumentation og beviser, og før logbog (Se mere om logbog her)
  • Skift daglige rutiner, telefonnummer, adgangskoder, mailadresse m.v.
  • Inddrag netværket
  • Søg hjælp hos Dansk Stalking Center, politiet, krisecentre, offerrådgivningstjenester og i det personlige netværk