Her kan du læse historien om Dansk Stalking Center, som strækker sig tilbage til 2010.

2010: Stiftelsen af Dansk Anti-Stalking Forening

Dansk Anti-Stalking Forening blev stiftet i april 2010 ud fra en målsætning om at forbedre stalkingudsattes vilkår, at indsamle og formidle viden om stalking, og at hjælpe og støtte stalkingudsatte og deres sociale netværk, herunder stalkingudsattes børn. Samtidig åbnede den anonyme anti-stalking rådgivning som den første og hidtil eneste anti-stalkingindsats i Norden. Målet var også at udvikle nye stalking-forebyggende interventionsmodeller i samarbejde på tværs af faggrupper, sektorer og myndigheder.

2015: Dansk Stalking Center åbnede

Den 1. juni 2015 åbnede Dansk Anti-Stalking Forening Nordens første interventions- og videnscenter mod stalking: Dansk Stalking Center. Herefter hedder foreningen nu Dansk Stalking Center. Læs mere om centret her

Målet er at kvalificere den fælles indsats omkring stalkingudsatte, og foreningen har udviklet et godt samarbejde med det danske politi, både lokalt og i det nationale forebyggelsescenter i Rigspolitiet.

Derudover samarbejder foreningen med Dialog mod Vold, Danner, Mødrehjælpen, Q-net under Dansk Røde Kors, Offerrådgivningen, Mandekrisecentrene og LOKK -Landsorganisationen af kvindekrisecentre – og Den Sociale Retshjælp.

Eksempler på aktiviteter gennem årene

  • Medlem af det Nationale Voldsobservatorium siden 2011
  • Oplæg på seminarer og konferencer,  fx på Nordiske Kvinder mod Vold 2012, landsmøder i LOKK (Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre) og ligestillingskonferencen Nordisk Forum i Malmø 2014
  • Medlem af følgegruppe i Statens Institut for Folkesundheds (SIF) om den kvalitative interviewundersøgelse ’Stalking i Danmark’ (2013), og i følgegruppen ved Syddansk Universitet om undersøgelsen ’Med barnet som gidsel – stalking af mødre’ (2013)
  • Initiativtager til Nordisk Netværk for Stalking – med deltagelse fra Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne – netværket er under etablering