Stalking som fænomen

Stalking definition: – En konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999: Study of Stalkers)

Stalking karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes

uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/den udsatte relationens historie, kan aktiviteterne opleves  frygt- skabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Stalking er ikke chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen.

Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er typisk en del af stalkingens effekt på ofret.