Stalking – hvad er det?

Stalking er en systematisk række af kontaktforsøg, hændelser og adfærd, som af den enkelte opleves uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for den udsatte.

Stalking kan ramme alle. Årligt bliver over 100.000 danskere udsat for stalking på tværs af alder og køn og uanset relationen mellem den stalkeren og ofret.

Tab af tryghed og kontrol over hverdagen

Stalking karakteriseres som vold, i det adfærden og handlingerne er grænseoverskridende, fredskrænkende og intimiderende for ofret. At være udsat for stalking betyder tab af tryghed og kontrol over hverdagen og kan have voldsomme psykiske, fysiske og sociale konsekvenser.

SE OGSÅ: Hvem stalker?

Definition af stalking

En konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999: Study of Stalkers)

Stalking karakteriseres altså som en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret. Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/den udsatte relationens historie, kan aktiviteterne opleves  frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

SE OGSÅ: Udsat for stalking? Få gratis rådgivning og støtte

Stalking er ikke chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen.

Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er typisk en del af stalkingens effekt på ofret.

Eksempler på stalking

Et mønster af for eksempel uønskede/uønsket telefonopkald, forfølgelse, overvågning, trusler, rygtespredning, SMS’er, mails, hærværk, gaver eller falske anklager, som opleves intimiderende eller truende for ofret.

SE OGSÅ: Digital stalking – gode råd om IT-sikkerhed

Konsekvenser af stalking

De psykiske konsekvenser kan være stress, angst og PTSD. De fysiske konsekvenser kan være søvnproblemer, øget blodtryk, spændinger og smerter. De sociale konsekvenser kan være social isolation, og tilbagetrækning. Det er ikke ualmindeligt, at stalkingudsatte sygemeldes på grund af psykiske konsekvenser som stress, konstant øget alarmberedskab. (Kilde: Fagbogen ‘Når der er tale om stalking’, Dansk Stalking Center, 2017)

SE OGSÅ: 9 virkelige fortællinger om stalking