Hvordan kan man genkende en stalker?

Det kan være svært at udpege en stakler, for de ligner alle os andre.

Man kan ikke sætte alle stalkere i en bestemt “personligheds-kategori”, men derimod kan man pege på noget, som ofte er kendetegnende ved stalkere.

I de fleste tilfælde er stalkeren psykisk ustabil og man kan genkende personen på visse psykologiske karaktertræk som jalousi, dominerende og manipulerende adfærd, humørsvingninger, aggressive tendenser, lavt selvværd, klæbende adfærd, sygelig forelskelse og selvoptagethed.

Dermed ikke sagt at alle personer med ovenstående karaktertræk er stalkere.

Man kan heller ikke udpege en stalker, blot ved at se på eventuelle psykiatriske diagnoser. Nogle stalkere er psykisk syge, andre lider i større eller mindre grad af personlighedsforstyrrelser og andre igen har tilknytningsproblemer og har i det hele taget vanskeligheder ved intime og nære relationer.

I 80 % af alle tilfælde er stalkeren hankøn. Dog gælder det for begge køn, at stalkere både kan være yderst behagelige og charmerende personer, andre kan virke kejtede eller socialt mindre kompetente.

I mere end halvdelen af tilfældene, er stalkeren en person, som den udsatte kender i forvejen.

I omkring en tredjedel af tilfældene er stalkeren en helt fremmed.

Stalkere kan være meget vedholdende og stalkingforløb varer i gennemsnit godt 2 år, men der er også set forløb der varede 5, 10, 20 år! Heldigvis er der også forløb, der varer i kortere tid.

Næsten halvdelen af alle stalkere er arbejdsløse, eller bliver det i stalkingforløbet, men grundlæggende kommer stalkere fra alle samfundsmæssige og sociale lag og kan være alt fra husmødre til arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedsledere.

Kilde: Spitzberg, B.H.& Cupach, W.R (2007): The State of the Art of Stalking: Taking stock of the Emerging literature. In: Aggression and Viokent Behavior, 12, 64-86