Kan man genkende en stalker?

Grundlæggende kommer stalkere fra alle samfundsmæssige og sociale lag og kan være alt fra husmødre til arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller virksomhedsledere. Man kan ikke sætte stalkere i en bestemt personlighedskategori, men derimod kan man pege på nogle forhold, som ofte er kendetegner stalkere.

I mange tilfælde er stalkeren psykisk ustabil, og der kan være psykologiske karaktertræk som jalousi, dominerende og manipulerende adfærd, humørsvingninger, aggressive tendenser, lavt selvværd, klæbende adfærd, sygelig forelskelse og selvoptagethed.

Dermed ikke sagt at alle stalkere har ovenstående karaktertræk.

Man kan ikke udpege en stalker ved at se på eventuelle psykiatriske diagnoser. Nogle stalkere er psykisk syge, andre lider i større eller mindre grad af personlighedsforstyrrelser og andre igen har tilknytningsproblemer og har i det hele taget vanskeligheder ved intime og nære relationer.

 

SE OGSÅ: 5 grundtyper af stalkere

Fakta om stalkere

  • I 80 % af alle tilfælde er stalkeren hankøn. Uanset køn kan stalkere af andre opfattes som behagelige og charmerende personer, andre kan virke kejtede eller socialt mindre kompetente.
  • I mere end halvdelen af tilfældene er stalkeren en person den udsatte kender i forvejen.
  • I omkring en tredjedel af tilfældene er stalkeren en helt fremmed.
SE OGSÅ: I tvivl om du stalker? Gratis tilbud om samtaleterapi

I gennemsnit varer et stalkingforløb cirka to år

Stalkere kan være meget vedholdende og stalkingforløb varer i gennemsnit godt 2 år, men der er også set forløb der varede 5, 10, 20 år. Der er også forløb der varer i kortere tid.

Næsten halvdelen af alle stalkere er arbejdsløse eller bliver det i stalkingforløbet, men grundlæggende kommer stalkere fra alle samfundsmæssige og sociale lag.

Kilde: Spitzberg, B.H.& Cupach, W.R (2007): The State of the Art of Stalking: Taking stock of the Emerging literature. In: Aggression and Viokent Behavior, 12, 64-86