En del udsatte oplever, at de bliver mødt med manglende forståelse og anerkendelse, når de søger hjælp, både hos fagfolk og i deres eget netværk. Dette skyldes sjældent manglende motivation til at hjælpe, men skal ses i lyset af et generelt behov for viden om, hvad stalking er. Stalkingforløb er forskellige, og fordi stalkeren typisk benytter sig af mange metoder, kan det være vanskeligt at vide, hvad der er tale om. Der kan for eksempel være tvivl, om der er tale om en konflikt mellem to parter eller falske anklager fra en person med paranoia. Derfor er der en række forhold, man kan undersøge for at afgøre, om der er tale om stalking.

Mange af de enkelte elementer i en stalkingsag vil fremstå som almindelig, accepteret adfærd. I sig selv er der intet kriminelt ved handlinger som sms’er eller opkald, blomster i cykelkurven, breve med kærlighedserklæringer eller bestillinger fra Irma på tyve økologiske kyllinger. Udefra kan hver enkelt handling se harmløs ud, men først når handlingerne ses i en sammenhæng, bliver det muligt at se det mønster, der angiver, at der er tale om stalking. I mange tilfælde vil det kun være den udsatte, der kan gennemskue, at handlingen er del af et trusselsbillede.

Vær opmærksom på at:

  • Undersøge om der er tale om fiksering på én person, hvorvidt forfølgelse og overvågning indgår som en del af adfærden, og om adfærden er intimiderende og forstyrrende for den udsattes hverdagsliv.
  • Undersøge om der er et klart mønster i kommunikationen. Hvis henvendelserne og anklagerne primært kommer fra den ene part, bør man være op- mærksom på, at der kan være tale om stalking.

 

Chikane eller stalking

Chikane og stalking er to former for adfærd, det er vigtigt at skelne imellem for at kunne identificere, hvornår der er tale om stalking.

Ved chikane er der typisk tale om adfærd, der er mindre indgribende i den udsattes privatsfære, da chikanen ofte foregår i mere perifere sammenhænge som i en sportsklub eller på en arbejdsplads.

Stalking kan i mange tilfælde starte som chikane, men i det øjeblik der bliver tale om fiksering på én person og adfærden indeholder forfølgelse og overvågning, bliver chikanen en del af et generelt stalkingbillede. Man kan sige, at chikane er et delelement i enhver stalkingsag, men chikane alene udgør ikke stalking.

Chikane vil være en adfærd, der rammer den udsatte personligt, er sårende, generende, irriterende eller krænkende. Stalking overskrider herudover den udsattes privatsfære og er generelt forstyrrende for den udsattes hverdagsliv. Stalking rammer den udsatte ‘bredere’ end chikane, er intimiderende og skaber frygt og en oplevelse af kontroltab.

 

Konflikt eller stalking

Det er også vigtigt at kende til forskellen på konflikter og stalking for at kunne skelne disse to begreber fra hinanden og undgå misforståelser. Hvis stalkingen udelukkende ses som en konflikt, får de udsatte ikke den hjælp og støtte, de har brug for. Hvis sagen således bliver forstået og håndteret forkert, kan de udsatte opleve at blive bebrejdet for at være konfliktskabende frem for at blive set som de reelle udsatte, de er.

Ved en konflikt forstås, at to parter er uenige om ‘noget’, og at begge parter giver næring til konflikten gennem gensidige beskyldninger og modargumenter. Ved stalking er der derimod tale om en situation, hvor beskyldningerne er ensidige – de kommer primært fra den ene part rettet mod den anden part.

Helt overordnet handler det om at se på, hvilket mønster der er i sagen. Når der er tale om en konflikt, vil man typisk se et mønster med gensidige beskyldninger og henvendelser. Men når der er tale om stalking, vil kommunikationen stort set være ensidig. Der vil være én part, der igen og igen kommer med beskyldninger og henvendelser og eventuelt bryder de aftaler, parterne laver med hinanden.

 

Ønsker du at få yderligere indsigt i hvad stalking kan være kan du se læse forskellige fortællinger med eksempler på stalking her.

 

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden både sparring til fagpersoner og seminarer og kurser.