Ambitiøs og udviklingsorienteret psykolog til Dansk Stalking Center – Aarhus-afdelingen

 Er du en robust psykolog, der brænder for terapi?

Til vores afdeling i Aarhus søger Dansk Stalking Center en fagligt stærk og ambitiøs psykolog med terapeutisk erfaring med udsatte og kriseramte – og med interesse for at arbejde med komplekse problematikker.

Du er motiveret for at arbejde med målrettede terapeutiske forløb, hvor det er essentielt at have et tværfagligt perspektiv. Du vil være en del af Dansk Stalking Centers tværfaglige team bestående af socialrådgivere, psykologer og en jurist, fordelt på to afdelinger i henholdsvis Aarhus og København. Aarhus-afdelingen udgør en mindre gruppe på 2-3 medarbejdere, og det forventes derfor, at du trives i mindre arbejdsfælleskaber, og at du besidder kompetencer til at kunne indgå i et tværfagligt miljø – på tværs af de to afdelinger.

Som psykolog i Dansk Stalking Center er det afgørende, at du er interesseret i individuel behandling af såvel stalkingudsatte som udøvere af stalking. Der er en vis grad af terapeutisk metodefrihed, dog er centrets terapeutiske fokus præget af mentaliseringsbaseret terapi og den tredje bølge af kognitiv adfærdsterapi. Det forventes, at du som psykolog er i stand til at målrette dine terapeutiske forløb og redegøre for din praksis.

Derudover er det væsentligt, at du er opmærksom på, og vil trives i, en organisation, som ikke er myndighed, ej heller privataktør. Dansk Stalking Center er en NGO og finansieres aktuelt gennem fondsmidler og offentlige puljer.

 

Om stillingen

Vi søger en robust psykolog til behandling af stalkingudsatte, der ofte befinder sig i akutte kriser og/eller er traumatiserede af tidligere stalkingforløb. Forløbene er individuelle, men der arbejdes på evt. at etablere netværksgruppeforløb. Psykologen vil også skulle tilbyde individuelle terapeutiske forløb til personer, der stalker og som ønsker hjælp til at ændre adfærd.

Der vil forekomme få møder, hvor det er nødvendigt med rejseaktivitet mellem Aarhus og København. Dette vil oftest være i forbindelse med organisatoriske udviklingsdage.

 

Dine kvalifikationer
 • Du er autoriseret eller tæt på at blive det
 • Du har terapeutisk erfaring fra arbejde med udsatte og mennesker i krise og gerne psykotraumatologisk erfaring
 • Du er motiveret for at arbejde med udøveren af stalking
 • Du har erfaring med eller kendskab til voldsområdet
 • Du har en høj faglighed og er ambitiøs
 • Du har gode samarbejdsevner og trives med udfordringer
 • Du er en god skriftlig og mundtlig formidler
 • Du trives med at arbejde i et travlt miljø
 • Du er fleksibel og synes, det er spændende at arbejde på en lille arbejdsplads i stor udvikling med alsidige og omskiftelige opgaver.

 

 Vi tilbyder
 • Ekstern supervision
 • Et spændende og alsidigt job i et tværfagligt team med høj faglighed
 • Arbejde med en ’ny’ voldsform med meget fokus både politisk og fra medier
 • Faglig udvikling i et åbent og inspirerende miljø
 • Et godt kollegialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone.

Vælger du at søge stillingen, skal du være opmærksom på, at stillingen pt. udløber med udgangen af 2018 grundet nuværende finansiering. Det forventes, at stillingen vil kunne forlænges i takt med fremtidig finansiering.

 

Om os

Dansk Stalking Center, der har afdelinger i København og Aarhus, består af et interventions- og videnscenter – med i alt 12 medarbejdere. I interventionscentret tilbydes juridisk og psykosocial rådgivning samt psykologbehandling til stalkingudsatte mænd og kvinder samt deres børn. Behandlingen foregår både individuelt og i gruppe. Dansk Stalking Center tilbyder også psykologbehandling til personer, der stalker. Både stalkingudsatte og personer, der stalker, henvises til rådgivning og psykologbehandling fra politiet, andre myndigheder og institutioner – eller opsøger centret på eget initiativ.

Din arbejdsplads bliver Ryesgade 29, 4. sal, 8000 Aarhus. Læs mere om vores arbejde her på hjemmesiden og på Facebook.

 

Praktisk

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen er 30 – 35 timer ugentlig. Centret har ingen overenskomst, men læner sig op ad statens lønstatistik.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til psykolog og udviklingskonsulent Pelle Perrild-Mathiasen på telefon 27604006 eller direktør Lise Linn Larsen på telefon 21954004.
Ansøgning: Motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis mv.

 

Søg allerede nu og senest 25. maj kl. 12

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være os i hænde senest 25. maj 2018 kl. 12 – vi tillader os løbende at indkalde relevante kandidater.
Ansøgningen sendes til mail: job@danskstalkingcenter.dk
Ansættelsessamtaler: 28. og 29. maj 2018.