Dansk Stalking Centers målsætning

Foreningens formål er at etablere, udvikle og drive et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter for stalkingudsatte om stalking.

Foreningens henvender sig til stalkingudsatte og deres netværk, og til de fagnetværk der kommer i berøring med stalking.

Dansk Stalking Center ønsker:

  • at tilbyde hjælp og støtte til stalkingudsatte og deres netværk (herunder udsattes børn)
  • at tilbyde vejledning til fagpersoner der kommer i berøring med stalking
  • at udvikle interventionsmetoder i forhold til stalkingudsatte samt at udvikle forebyggelses- og samarbejdsmodeller på tværs af interesseorganisationer og tværsektorielt omkring stalking.
  • at indsamle ny viden om stalking
  • at formidle viden om stalking
  • at foreningen tilvejebringer det økonomiske grundlag, for stalkingcentrets aktiviteter i henhold til formålet, gennem offentlige bevillinger, private bidrag, fonde, donationer i form af arv og gave samt økonomisk støtte fra erhvervsvirksomheder, institutioner m.v. i form af sponsorering eller lignende.
  • at foreningen tilvejebringer økonomiske midler til sine aktiviteter, gennem vederlag for de af stalkingcentrets tilbudte tjenesteydelser, eller lignende.

Centret kan fremme sine aktiviteter i henhold til formålet ved brug af frivillig arbejdskraft hvor enhver, der ønsker at fremme centrets formål, kan arbejde ulønnet efter indgået skriftlig aftale på grundlag af de af centret fastsatte retningslinjer.