Her kan du læse om Dansk Stalkings Centers projekter.

Igangværende projekter:

 

Intervention mod Stalking 

Et 2-årigt projekt, som har til formål at etablere det nye interventions- og videnscenter om stalking, som åbnede juni 2015. Se mere om projektet ovenfor i beskrivelsen af centret. Projektet har modtaget bevilling fra Oak Foundation Denmark, og har fire medarbejdere ansat til at varetage de ovenfor beskrevne opgaver. Bevillingen omfatter blandt andet drift til lokaler, kontorhold mv.

Projektperiode: Juni 2016 – juni 2018

 

Projekt Tryg i Esbjerg

2-årigt projekt i samarbejde med Esbjerg Lokalpoliti og forvaltningerne Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune. Projektet har fokus på kompetenceopbygning hos de fagpersoner, der kommer i kontakt med stalkingudsatte, udvikling af konkrete handlingsplaner og tværfaglig og tværsektorielle samarbejdsmodeller samt udarbejdelse af undervisningsmateriale til de unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

Projektperiode: Januar 2017 – december 2018

 

Fri fra Stalking

Et projekt med formål at styrke den eksisterende rådgivnings- og behandlingsindsats til stalkingudsatte af begge køn. Hermed gives mulighed for, at endnu flere stalkingudsatte, uanset relationen til stalkeren, vil få lettere adgang til hjælp i hele landet. Projektet har herudover fokus på at sikre stalkingudsatte en bedre hjælp og støtte gennem kompetenceudvikling hos relevante fagpersoner, som kommer i berøring med stalkingudsatte. Projektet er støttet af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

Projektperiode: 2016 – 2018

 

Stop Stalking

Et projekt, der har fokus på at forebygge og stoppe stalking gennem individuel og målrettet intervention, for både stalker og stalkingudsat. Stop Stalking er et udviklingsprojekt, hvor en central målsætning er at udvikle og afprøve nye målrettede interventionsmetoder, der kan være med til at kvalificere og styrke den individuelle forebyggende stalkingindsats, så menneskelig krise og social udsathed mindskes for de involverede parter. Via projektet har Dansk Stalking Center opnået midler til at igangsætte rådgivning og behandling, der retter sig mod stalkere, samtidig med at der vil være et stadigt fokus på at styrke den stalkingudsattes personlige ressourcer. På samme måde som projekt En Tryg Hverdag er projekt Stop Stalking igangsat i et samarbejde med Sydøstjyllands Politi. Projektet har opnået midler fra Justitsministeriets særlige Kriminalitetsforebyggende pulje.

Projektperiode: August 2016 – august 2018

 

Tidligere projekter:


Frivillig Anti-Stalking Rådgivning

1-årigt projekt som blandt andet har det formål at udvide den frivillige telefonrådgivning. Projektet har modtaget bevilling fra Puf-puljen. En deltidsmedarbejder er ansat.

Projektperiode: August 2015- august 2016

 

En Tryg Hverdag 

2-årigt projekt i samarbejde med Sydøstjyllands politi og Dansk Stalking Center. Projektet varetages af en deltidsansat. Formål: At udvikle nye samarbejds- og interventionsmodeller med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden ved politiet i stalkingsager, og at forebygge, at stalkingen eskalerer. Projektet har fået bevilling fra Offerfonden.

Projektperiode: Oktober 2014 – oktober 2016

 

Tidlig intervention mod Stalking

Et oplysnings- og kampagneprojekt på i alt 16 måneder. Projektet har til formål at oplyse om stalking i civilbefolkning og blandt fagpersoner, der kommer i berøring med stalking.

Projektperioden: Januar 2016 – maj 2017