Projekt ’Frivillig Anti-Stalking Rådgivning’  er et 1-årigt projekt som blandt andet har det formål at udvide den frivillige telefonrådgivning. Projektet har modtaget bevilling fra Puf-puljen. En deltidsmedarbejder er ansat.

Projektperiode: August 2015- august 2016

Projekt ’En Tryg Hverdag’ (ETH) er et 2-årigt projekt i samarbejde med Sydøstjyllands politi og Dansk Stalking Center. Projektet varetages af en deltidsansat. Formål: At udvikle nye samarbejds- og interventionsmodeller med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden ved politiet i stalkingsager, og at forebygge, at stalkingen eskalerer. Projektet har fået bevilling fra Offerfonden.

Projektperiode: Oktober 2014 – oktober 2016

Projekt ’Intervention mod Stalking’ (IMS) er et 2-årigt projekt, som har til formål at etablere det nye interventions- og videnscenter om stalking, som åbnede juni 2015. Se mere om projektet ovenfor i beskrivelsen af centret. Projektet har modtaget bevilling fra Oak Foundation Denmark, og har fire medarbejdere ansat til at varetage de ovenfor beskrevne opgaver. Bevillingen omfatter blandt andet drift til lokaler, kontorhold mv.

Projektperiode: Juni 2016 – juni 2018

Projekt ’Tidlig intervention mod Stalking’ (TIMS) løber over 16 mdr. Projektet er et oplysnings- og kampagneprojekt, som har til formål at oplyse om stalking i civilbefolkning og blandt fagpersoner, der kommer i berøring med stalking.

Projektperioden: Januar 2016 – maj 2017

Projekt ’Tryg i Esbjerg’ er et 2-årigt projekt i samarbejde med Esbjerg Lokalpoliti og forvaltningerne Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune. Projektet har fokus på kompetenceopbygning hos de fagpersoner, der kommer i kontakt med stalkingudsatte, udvikling af konkrete handlingsplaner og tværfaglig og tværsektorielle samarbejdsmodeller samt udarbejdelse af undervisningsmateriale til de unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

Projektperioden: Januar 2017 – december 2018