• Landsorganisationen af Kvindekrisecentre – LOKK
  På foreningens hjemmeside kan du se en oversigt over landets kvindekrisecentre.

 • Partnervold
  ligestillingsministeriets hjemmeside kan du læse mere om vold i forholdet og kontakte den nationale hotline.

 • EtniskUng
  Rådgivning til etnisk minoritetsunge, der føler sig presset truet eller kontrolleret af familie og netværk, med døgn åben anonym hotline. Rådgivningen henvender sig desuden til fagfolk.

 • Lev Uden Vold  Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning til både voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende via den nationale hotline. De tilbyder desuden juridisk rådgivning og har også en liste over både kvinde- og mandekrisecentre samt andre rådgivningstilbud.
 • Danner driver både et krisecenter for voldsudsatte kvinder og deres børn, samt et videnscenter til forebyggelse af vold i nære relationer.
 • Mødrehjælpen
  Hjælp og støtte til kvinder og deres børn, der har levet med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Aarhus, Odense og Aalborg samt en landsdækkende anonym telefon rådgivning og chatrådgivning  På Mødrehjælpens hjemmeside kan du desuden læse en række rådgivningsartikler om partnervold.
 • Alternativ til vold
  ATV-Roskilde er et specialiseret tilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Hjælpen består i intensiv psykologbehandling til mænd uanset bopæl. Man kan være anonym, og behandlingen er gratis.

 • Dialog mod vold
  Hjælp (behandlings- og gruppeforløb) til hele den voldsramte familie – både til den, der udover volden, partneren, og eventuelle børn.

  Mandecentret
  Rådgivning til mænd indenfor emnerne: skilsmisse, forældremyndighed, og livet generelt.

 • Offerrådgivningen
  Rådgivning til ofre, pårørende eller vidner, der har været i kontakt med enhver form for forbrydelse (vold, trusler, røveri, overfald, tyveri, ulykke og dødsfald).

 • Advokatsamfundet
  Via hjemmesiden kan du se alle landets advokater.

 • Den Sociale Retshjælp
  Gratis juridisk rådgivning. Landsdækkende telefonisk rådgivning og mulighed for personlig rådgivning i Aarhus og København. Den Sociale Retshjælp står også bag siden Din Retshjælp som har gode råd i forhold til forskellige juridiske områder herunder stalking.

 • SIND
  Landsdækkende telefonisk rådgivning for psykisk sårbare og pårørende.

 • Dansk Psykoterapeut Forening
  På foreningens hjemmeside kan du finde information om psykoterapi og hjælp til at finde en kvalificeret psykoterapeut

 • Hjælp Voldsofre
  Foreningen tilbyder hjælp og rådgivning (bl.a.advokatbistand og psykologhjælp) til ofre, pårørende og andre efter forbrydelser, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

 • Psykologer i Danmark
  På hjemmesiden kan du finde oplysninger om privat praktiserende psykologer samt arbejds- og organisationspsykologer.