• Landsorganisationen af Kvindekrisecentre – LOKK
  På foreningens hjemmeside kan du se en oversigt over landets kvindekrisecentre.

 • Partnervold
  ligestillingsministeriets hjemmeside kan du læse mere om vold i forholdet og kontakte den nationale hotline.

 • EtniskUng
  Rådgivning til etnisk minoritetsunge, der føler sig presset truet eller kontrolleret af familie og netværk, med døgn åben anonym hotline. Rådgivningen henvender sig desuden til fagfolk.

 • Mødrehjælpen
  Hjælp og støtte til kvinder og deres børn, der har levet med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Aarhus, Odense og Aalborg samt en landsdækkende anonym telefon rådgivning og chatrådgivning  På Mødrehjælpens hjemmeside kan du desuden læse en række rådgivningsartikler om partnervold.
 • Alternativ til vold
  ATV-Roskilde er et specialiseret tilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Hjælpen består i intensiv psykologbehandling til mænd uanset bopæl. Man kan være anonym, og behandlingen er gratis.

 • Dialog mod vold
  Hjælp (behandlings- og gruppeforløb) til hele den voldsramte familie – både til den, der udover volden, partneren, og eventuelle børn.

 • Mandecentret
  Rådgivning til mænd indenfor emnerne: skilsmisse, forældremyndighed, og livet generelt.

 • Offerrådgivningen
  Rådgivning til ofre, pårørende eller vidner, der har været i kontakt med enhver form for forbrydelse (vold, trusler, røveri, overfald, tyveri, ulykke og dødsfald).

 • Advokatsamfundet
  Via hjemmesiden kan du se alle landets advokater.

 • Den Sociale Retshjælp
  Gratis juridisk rådgivning. Landsdækkende telefonisk rådgivning og mulighed for personlig rådgivning i Aarhus og København. Desuden har Den Sociale Retshjælpen lavet en hjemmeside med gode råd i forhold til forskellige juridiske områder herunder stalking.

 • SIND
  Landsdækkende telefonisk rådgivning for psykisk sårbare og pårørende.

 • Dansk psykoterapeut forening
  På foreningens hjemmeside kan du finde information om psykoterapi og hjælp til at finde en kvalificeret psykoterapeut

 • Hjælp Voldsofre
  Foreningen tilbyder hjælp og rådgivning (bl.a.advokatbistand og psykologhjælp) til ofre, pårørende og andre efter forbrydelser, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

 • Psykologer i Danmark
  På hjemmesiden kan du finde oplysninger om privat praktiserende psykologer samt arbejds- og organisationspsykologer.