En undersøgelse fra 2013 viser at kvinder udgør 63 % af de udsatte, men mænd bliver også stalket og udgør således 37%.

Ser man på relationen mellem den udsatte og stalkeren viser undersøgelsen, at:

  • én tredjedel har en tidligere nær relation til stalkeren (ex-partner, ex-kæreste o.l.),
  • én tredjedel har en tidligere bekendtskabsrelation til stalkeren (ven, bekendt, nabo, kollega o.l.)
  • én tredjedel har aldrig haft en relation eller kendskab til stalkeren.

(Omfanget og karakteren af stalking – En befolkningsundersøgelse. Justitsministeriets Forskningskontor, 2013)

Mange tror at stalking er noget der kun sker for kendte personer, men intet kunne være længere fra sandheden!

Langt størstedelen af stalkingofrene er ganske almindelige mennesker, – både kvinder og mænd – og kun ganske få procent er kendte og berømte personer.

Omkring 20 % af de ofre, der anmelder deres stalker, er mænd.

Grunden til dette er der ikke lavet undersøgelser om endnu, men vi kan gisne om, at årsagen til dette bl.a. kan være, at mænd føler sig mindre truede end kvinder, og derfor ikke anmelder deres stalker eller, at mænd ikke har så høj en risiko for at blive stalket. Forklaringerne kan være mange.