Flere end 100.000 danskere udsættes hvert år for stalking. Stalking kan ramme alle, uanset aldersgruppe og køn.

Blandt de udsatte udgør kvinder 63 % og mænd 37%.

Relation mellem den udsatte og udøveren af stalking

Relationen mellem udøveren og den udsatte for stalking kan være alt fra tidligere ægtefæller eller naboer til fuldkommen fremmede.

  • Cirka en tredjedel af de udsatte har haft en tidligere nær relation til udøveren af stalkingen. Fx (forhenværende) ægtefælle, samlever eller kæreste),
  • Cirka en tredjedel af de udsatte har haft en tidligere bekendtskabsrelation til udøveren. Fx (forhenværende) ven, bekendt, nabo, kollega.
  • Cirka en tredjedel af de udsatte har aldrig haft en relation eller kendskab til udøveren eller ved ikke, om der har været en relation.

(Kilde til ovenstående: Omfanget og karakteren af stalking – En befolkningsundersøgelse. Justitsministeriets Forskningskontor, 2013)

Stalking rammer almindelige mennesker

Mange tror, at stalking er noget, der kun sker for kendte personer. Intet kunne være længere fra sandheden!

Langt størstedelen af de udsatte er ganske almindelige mennesker, – både kvinder og mænd – og kun ganske få procent er kendte og berømte personer.