Foreningen blev stiftet i april 2010 under navnet Dansk Anti-Stalking Forening, og samtidig åbnede den anonyme anti-stalking rådgivning som den første og hidtil eneste anti-stalkingindsats i Norden.

Foreningen arbejder ud fra en målsætning om at forbedre stalkingudsattes vilkår, at indsamle og formidle viden om stalking, og at hjælpe og støtte stalkingudsatte og deres sociale netværk, herunder stalkingudsattes børn. Derudover arbejder foreningen for fortsat at udvikle nye stalking-forebyggende interventionsmodeller i samarbejde på tværs af faggrupper, sektorer og myndigheder.

Dansk Anti-Stalking Forening har pr. 1. juni 2015 åbnet nordens første interventions- og videnscenter mod stalking: Dansk Stalking Center. Herefter hedder foreningen nu Dansk Stalking Center. Læs mere om centret her

Ud fra målsætningen om at kvalificere den fælles indsats omkring stalkingudsatte, har foreningen udviklet et godt samarbejde med det danske politi, både lokalt og i det nationale forebyggelsescenter i Rigspolitiet.

Derudover samarbejder foreningen med Dialog mod vold, Danner, Mødrehjælpen, Q-net under Dansk Røde kors, Offerrådgivningen, Mandekrisecentrene og LOKK Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre – og Den Sociale Retshjælp.

Øvrige Aktiviteter :

  • medlem af det Nationale Voldsobservatorium siden 2011
  • deltager (Lise Linn Larsen) som oplægsholder på seminar og konferencer som fx på Nordiske Kvinder mod Vold 2012, landsmøder i LOKK (Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre) og ligestillingskonferencen Nordisk Forum i Malmø 2014
  • medlem af følgegruppe i Statens Institut for Folkesundheds (SIF) omkring den kvalitative interviewundersøgelse ’Stalking i Danmark’ (2013), og i følgegruppen ved Syddansk Universitet omkring undersøgelsen ’Med barnet som gidsel – stalking af mødre’ (2013)
  • initiativtager til Nordisk Netværk for Stalking – med deltagelse fra Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne – netværket er under etablering