Om Dansk Stalking Center

Dansk Anti-Stalking Forening åbnede 1. august 2015 Dansk Stalking Center, som er Nordens første specialiserede videns-, rådgivnings- og behandlingscenter inden for stalking. Åbningen blev muliggjort med støtte fra OAK Foundation Denmark. Dansk Stalking Center imødekommer den øgede efterspørgsel på behandling og rådgivning fra stalkingudsatte samt fagpersoner.

Interventionsafdelingen rådgiver og behandler

Dansk Stalking Centers interventionsafdeling tilbyder psykosocial rådgivning og psykologisk behandling til stalkingudsatte. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Afdelingen tilbyder desuden rådgivning og vejledning til pårørende og det sociale netværk samt fagpersoner. I nogle tilfælde tilbyder Dansk Stalking Center behandling til udøvere af stalking. Den 1. august 2016 åbnede Dansk Stalking Center en ny interventionsafdeling i Aarhus. Derfor muligt at få rådgivning og behandling i både Aarhus og København.

Vidensafdelingen indsamler og deler viden

Stalking Centers vidensafdeling indsamler viden om stalking og udvikler nye projekter. Gennem oplysningskampagner formidler centret viden om stalking til den almene befolkning, holder foredrag samt underviser faggrupper, der møder stalkingudsatte i deres arbejde.Vidensafdelingen arbejder samtidig med at sikre en kontinuerlig kvalificering og udvikling af den psykosociale rådgivning og behandling gennem dokumentation, projekt- og metodeudvikling. Vidensafdelingen samarbejder blandt andet med Syddansk Universitet, Københavns Universitet, lokale politikredse og det Nationale Forebyggelses Center i Rigspolitiet.Vi har desuden taget initiativ til oprettelsen af et vidensfagligt netværk om stalking.

Interesseret i at vide mere om stalking?

Skriv eller ring for at høre om mulighederne for at booke et foredrag til din virksomhed, forening, frivillige gruppe eller lignende. Skriv til: kontakt@danskstalkingcenter.dk eller ring på 60567374.