Oplæring og uddannelse

Som frivillig i Dansk Stalking Center skal du igennem et oplæringsforløb, der klæder dig på til den frivilligfunktion du skal varetage i foreningen.

Som frivillig telefonrådgiver skal du igennem et fastlagt oplæringsprogram, hvor du blandt andet skal lytte til samtaler og begynde at tage rådgivningssamtaler under supervision af en erfaren rådgiver. Forløbet foregår på rådgivningsaftener – mandag og torsdag kl. 17-20 – og indeholder indledningsvis en bred introduktion til stalkingområdet.

Som frivillig i kommunikationsgruppen modtager du ligeledes en generel introduktion til stalkingområdet. Derudover vil der for kommunikationsgruppen løbende arrangeres relevante temaseminarer.

To gange årligt afholdes uddannelsesseminarer for alle foreningens frivillige. Hvert uddannelsesseminar forløber over en weekend og indeholder faglige oplæg med relevante oplægsholdere, der har forskellige tilgange til stalking og rådgivning, vejledning og støtte, f.eks. politibetjente, psykologer, forskere og juridiske rådgivere. På uddannelsesseminarerne spiser og hygger vi også sammen, og der er rig mulighed for at komme til at møde foreningens andre frivillige.

I Dansk Stalking Center arbejder vi også løbende på at arrangere kurser m.m., der kan udvide vores – frivillige og ansattes – viden og udvikle vores kompetencer.