Pårørende, som er tæt på den udsatte, bliver ofte involveret.

I mange tilfælde bliver pårørende kontaktet af stalkeren og direkte involveret. Nogle gange fordi stalkeren vil fortælle ’sandheden’ om den udsatte; andre gange for at blive brugt som ’sendebud’, hvor stalkeren sender romantiske eller truende breve og mails til den udsatte via den pårørende – og endnu andre gange kan pårørende blive brugt som et trusselsmål som en del af stalkingen. Det er vigtigt, at du som pårørende er støttende over for den udsatte og hjælper ved at beskytte vedkommende, hvad enten dette er din ven, arbejdskollega, søster/bror, kusine/fætter eller lignende.

Familie og venner, som ofte optræder som en afskærmning og beskyttelse af den udsatte, kan tiltrække en stalkers fokus. Stalkeren kan opfatte de pårørende som nogen, der ’hjernevasker’ og vender den udsatte mod sig. Det er vigtigt, at du som pårørende ignorerer stalkeren og sørger for ikke at give stalkeren oplysninger om den udsatte.

Det er vigtigt, at alle mails, breve, etc. gemmes som bevismateriale. Som pårørende kan du aftale med den udsatte, om du skal videregive materialet til vedkommende, eller om du, for at skåne ham/hende, skal aflevere det direkte til politiet.

Føler du dig påvirket af situationen, så kontakt vores rådgivning. Føler du dig som pårørende på noget tidspunkt truet – så kontakt politiet!

Hvis du har overskud, er den bedste hjælp, du kan give:

  • at lytte og at anerkende det, du hører, der sker
  • at tilbyde praktisk hjælp som at samle dokumentation, hente børn, købe ind m.m.
  • at tilbyde hjælp med at finde rådgivning, krisecenter, advokat, sikkerhedsforanstaltninger
  • at gå med som bisidder ved behov
  • at anerkende den stalkedes reaktioner som udtryk for et voldsomt stressniveau og/eller traumatisering