Stalking afføder typisk uro, frygt og usikkerhed for de udsatte. I hvor høj grad der er tvivl om den udsattes fysiske sikkerhed, vil være forskelligt fra sag til sag. Ved alvorlig bekymring anbefales det at kontakte politiet eller søge sparring hos Dansk Stalking Center, da der her er erfaring og uddannelse i at vurdere sikkerhed og anvende screenings- og risikovurderingsredskaber.

At rådgive stalkingudsatte relevant om sikkerhed vil altid kræve en individuel vurdering på baggrund af historikken, relationen mellem parterne og den aktuelle stalkingsituation. Herudover er det altid vigtigt at inddrage den viden, der er til stede om stalkeren. I nedenstående er generelle forhold i forbindelse med sikkerhed i dagligdagen for stalkingudsatte opsat. Disse kan danne udgangspunkt for en samtale med den udsatte om en hensigtsmæssig håndtering af hverdagen under forløbet.

 • Hjemmet
  Hvor sikker er boligen? Bor den udsatte alene? Er boligen for eksempel isoleret beliggende eller en lejlighed på 3. sal med dørtelefon, hvor den udsatte kender naboerne godt?
 • Arbejdspladsen
  Hvor sikker er den udsatte på vej til og fra job? Hvordan er den udsattes sikkerhed på selve arbejdspladsen? Skal der eventuelt laves foranstaltninger, som vil give større grad af sikkerhed?
 • Pårørende
  Hvis der er børn i familien, undersøges deres sikkerhed generelt og på vejen til og fra skole/daginstitution. Er deres lærere/pædagoger informeret? Skal der laves særlige sikkerhedsforanstaltninger?
 • Den digitale sikkerhed
  Tager den udsatte relevante foranstaltninger i forhold til koder, sociale profiler m.m. Se mere om IT-sikkerhed her.
 • Flugtveje
  Hvis det opleves relevant, kan den udsatte have en plan, der gør ham/ hende beredt på at forlade hjemmet hurtigt. Det kan for nogle være godt at have en taske pakket med tøj, vigtige papirer, ekstra kreditkort og eventuelt nogle kontanter. I tilfælde af trusler eller andet bliver det dermed nemmere at komme af sted i en fart.
 • Tryghedsforanstaltninger
  Undersøg sammen med den udsatte, i hvilke situationer han/hun føler sig mest usikker og nervøs. Det kan handle om fygt for vold og fysisk skade eller for at møde stalkeren i det hele taget. Mange stalkingudsatte finder større ro ved at have lagt en lille plan med et par punkter for, hvad de skal gøre, hvis de for eksempel møder stalkeren på gaden. Det kan dreje sig om handlinger, der beroliger deres eget nervesystem som at sige en sætning til sig selv (for eksempel: Hun skal ikke styre mit liv«). Men det kan også handle om at skabe større fysisk sikkerhed (for eksempel have hånden på en overfaldsalarm i lommen). Det er vigtigt at finde en handling, der tager højde for den udsattes frygt og virker realistisk at gennemføre.

 

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden både sparring til fagpersoner og seminarer og kurser.