Dansk Stalking Center tilbyder professionel rådgivning, vejledning og sparring til fagpersoner som psykologer, sagsbehandlere og pædagogfagligt personale samt jurister og politifolk, der via deres arbejde kommer i berøring med stalking.

For faglig rådgivning, vejledning eller sparring kontakt da Dansk Stalking Centers sekretariat på 60 56 73 74. Se åbningstider.

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden kurser og seminarer