Dansk Stalking Center tilbyder professionel rådgivning, vejledning og sparring til fagpersoner som psykologer, sagsbehandlere og pædagogfagligt personale samt jurister og politifolk, der via deres arbejde kommer i berøring med stalking.

For faglig rådgivning, vejledning eller sparring kontakt da Dansk Stalking Centers sekretariat på 60 56 73 74 (se træffetider i boksen til højre).

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden kurser og seminarer