Om historierne.

Alle historierne er anonymiserede fortællinger fra mennesker, som er eller har været udsat for stalking.

Fortællingerne illustrerer, hvordan stalking kan opleves og hvordan det kan tage sig ud i virkelighedens verden.

Fortællingerne er forkortede gengivelser af hverdagens oplevelser med stalking beskrevet i bogen Stalking – om chikane, forfølgelse og trusler’ Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2010), som er skrevet af Lise Linn Larsen.