For de fleste kan det være grænseoverskridende at skulle forsøge at forstå – og måske endda prøve at indleve sig i baggrunden for en stalkers adfærd. Men som fagperson er en god viden om dem, der stalker, og motivationen bag stalkingen afgørende for, at man kan bedømme risikoen for vold, rådgive den udsatte og måske endda hjælpe stalkeren til at ændre sin adfærd.

Det ved vi om personer, der stalker

  • De er meget forskellige, men nogle kan være psykisk ustabile eller have tendenser til jalousi, dominerende og manipulerende adfærd, humørsvingninger, forhøjet aggression, lavt selvværd, klæbende adfærd, sygelig forelskelse eller selvoptagethed.
  • En del udsatte for stalking fortæller også, at stalkeren har et misbrug, der spiller en væsentlig rolle i forbindelse med stalkingen.
  • Næsten halvdelen af stalkerne er arbejdsløse eller bliver det i løbet af stalkingforløbet.
  • I 70 % af alle tilfælde er stalkeren en mand.
  • I mere end halvdelen af tilfældene er stalkeren en person, som den stalking
udsatte kender i forvejen, og i en tredjedel af tilfældene er stalkeren en helt fremmed.

Gruppen af stalkere inddeles i fem overordnede typer, der blandt andet kan bruges til at afdække, hvad der motiverer det menneske, der stalker. Disse fem typer skal ikke betragtes som altudtømmende beskrivelser af alle, der stalker, men de fleste vil passe ind i en af kategorierne. Læs mere om de fem stalkertyper her.

  • Hvis du som fagperson kommer i kontakt med en stalker, handler det først og fremmest om at finde ud af, hvad der motiverer stalkeren. Man kan spørge ind til de årsager, der ligger bag adfærden – hvad vedkommende håber og forsøger at opnå gennem stalkingen.
  • Næste skridt kan være at undersøge de negative konsekvenser, der kan være for stalkeren selv, eventuelle børn og måske den stalkingudsatte. (Det er vigtigt ikke at udlevere oplysninger om den udsatte her).
  • Nogle bliver i første omgang motiveret til at ændre adfærd ved at blive opmærksomme på, at de skubber ekspartneren længere væk med stalkingen, selvom motivet er at få ham eller hende tilbage. Derfor kan det være godt at have fokus på at hjælpe stalkeren til at forstå, at handlingerne ikke virker efter hensigten – og at adfærden har negative konsekvenser for alle involverede.
  • Når der er en erkendelse til stede af, at stalkingen er et problem, kan man begynde at arbejde med strategier i forhold til at ændre adfærden og målrette en eventuel behandling til de bagvedliggende dynamikker og problematikker.

 

Interventionsmuligheder

Tilhold og andre juridiske sanktioner kan i nogle tilfælde være måden at stoppe en stalker, men samtidig kan det være effektfuldt at undersøge de faktorer nærmere, der har været medvirkende til, at stalkingen er startet. Mange stalkere vil nemlig fortsætte deres adfærd trods tilhold og domme. For at støtte stalkeren i at ændre sin adfærd – og dermed hjælpe den udsatte – må man først og fremmest forstå, hvilken problematik der ligger bag ved stalkingadfærden, og hvad der motiverer stalkeren til handlingerne.

Intervention og behandling til stalkere

Hos alle mennesker, der stalker, bunder stalkingadfærden i bagvedliggende problemer eller udfordringer, og det er dem, der skal adresseres. Stalking er ikke en sygdom, men en adfærd, stalkeren tager i brug som et forsøg på at håndtere et problem eller nogle svære følelser. Det er sjældent, at stalkere har en bevidsthed om, at deres adfærd kan karakteriseres som stalking. Men for nogle stalkere går det på et tidspunkt op for dem, at de har et problem og en uhensigtsmæssig adfærd. De oplever måske, at de har mere end almindeligt svært ved at give slip på deres ekskærester og ikke opnår de ønskede resultater med deres adfærd.

Dansk Stalking Center er p.t. den eneste udbyder af målrettede tilbud til stalkere. Her kan nogle stalkere få tilbud om et terapeutisk samtaleforløb hos specialuddannede psykologer med fokus på netop den problematik, der har sat sig fast hos stalkeren. Forudsætningen for at komme i behandling hos Dansk Stalking Center er først og fremmest motivation samt erkendelse af problematikken. Derudover foretages en individuel vurdering af det potentielle behandlingsudbytte.

Andre muligheder for at få hjælp til at ændre stalkingadfærd kan være at kontakte egen læge, der kan henvise til psykiatrisk udredning og behandling eller kontakte misbrugsrådgivningen, hvis der er misbrug involveret i stalkingen. Stalkeren kan herudover have psykosociale problemer, som forværrer stalkingen – og hvis man som fagperson gennem rådgivning eller anden hjælp kan bidrage med at løse disse, kan det i nogle tilfælde være et skridt på vejen til at stoppe stalkingen.

 

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden både sparring til fagpersoner og seminarer og kurser.