1. Afdæk situationen Undersøg sammen med den stalkingudsatte, om der er tale om stalking, (se definitionen af stalking her). Dernæst er det en god idé sammen med den udsatte at afdække sagen yderligere med henblik på aktuelle hændelser, stalkingens varighed og den udsattes handlemuligheder (se mere om føre logskema her). Undersøg også eventuelle sårbarhedsfaktorer hos den udsatte, som kan medvirke til at komplicere sagen yderligere.
  2. Undersøg netværk Den stalkingudsattes personlige netværk er vigtigt, og derfor er det en god idé at have fokus på, hvem der er i netværket, og hvordan de kan inddrages som ressource og støtte i forhold til den udsatte selv og eventuelle børn.
  3. Andre fagpersoner Undersøg, om politiet allerede er inddraget, og hvilke andre fagpersoner den stalkingudsatte eventuelt er i kontakt med. Tal med den udsatte om, hvorvidt det er relevant at kontakte, informere eller søge hjælp hos andre fagpersoner som for eksempel politi, børnenes skole/daginstitution, socialforvaltning eller Dansk Stalking Center. Overvej, om du som fagperson skal kontakte andre fagpersoner, og overvej, om du selv er relevant som sagens ansvarlige kontaktperson/tovholder, eller om den skal overleveres til en anden fagperson.
  4. Sikkerhed Undersøg sammen med den stalkingudsatte, om vedkommende og dennes eventuelle børn oplever at være i fare for at komme fysisk til skade. Det kan være på baggrund af direkte trusler eller andre aspekter omkring situationen, at situationen kan vurderes til at være faretruende. Tal om relevante sikkerhedsstrategier i hverdagen (se mere om sikkerhed her).
  5. Handlemuligheder For at modvirke den afmagt, der oftest følger med at være stalkingudsat, er det vigtigt for den udsatte at få hjælp til at få afklaret, hvad næste skridt kan være. Det vil sige, hvilke konkrete handlemuligheder den udsatte har. For eksempel kan dette være at udfylde logbog, kontakte politi, opsætte overvågningskamera, installere alarm ved hoveddøren, tale om situationen med en pårørende eller andet. Overvej, om du som fagperson har mulighed for at aftale et opfølgende møde eller holde kontakten og dermed følge den udsatte under stalkingforløbet.
  6. Overvej din egen rolle Hvilke muligheder du har for at hjælpe den udsatte, vil afhænge af din faglighed eller den organisation, du er en del af. Overvej din rolle i forhold til sagen og den udsatte, og aftal eventuelt rollefordelingen med andre involverede fagpersoner.
  7. Logskema til fagpersoner I stalkingsager vil sagsakterne typisk hurtigt vokse sig store. Stalkingen kan foregå over flere år og komme til udtryk på mange måder. Det høje antal henvendelser til myndighederne, der alle skal journaliseres, medfører ofte en omfattende sagsmappe. Samtidig er det måske ikke den samme fagperson, der sidder med sagen fra start til slut. Det kan derfor være en god idé at oprette en tidslinje eller et særligt logskema over hændelserne i sagsforløbet. Derved bliver det nemmere for fagpersoner, der har med sagen at gøre, at få overblik over sagen.
  8. Søg sparring Som fagperson kan du altid søge faglig sparring hos Dansk Stalking Center, ligesom du kan henvise udsatte til at få rådgivning og støtte i Centret. (Se mere om faglig sparring her).

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden både sparring til fagpersoner og seminarer og kurser.