Stalking er, når du bliver ved med at kontakte en anden, selvom denne ikke ønsker kontakten. Det kan være alt fra at blive ved med at sende sms til at true den anden på livet. Vi kalder det stalking, når dine kontaktforsøg og handlinger i forhold til den anden er uønskede, gentagne og vedvarende – og når det virker forstyrrende og skræmmende for den anden.

Har du svært ved at acceptere, at din ekskæreste vil stoppe forholdet? Har han/hun sagt, at du stalker – eller kan du fornemme, at du har skabt utryghed. Måske har I børn sammen, og du føler sig uretfærdigt behandlet af din ekspartner i forbindelse med bruddet. Bliver du ked af at se, at dine børn er blevet utrygge og bange for dig?

Stalking kan også forekomme i andre typer relationer. Det kan være, du har følt dig afvist af en ven, overset af en kollega el. andet. Måske oplever du, at noget, der startede med en konflikt, har udviklet sig til en form for besættelse for dig. Måske føler du dig tiltrukket af én, du slet ikke kender – som du ikke kan få ud af hovedet. Du kan have brug for hjælp til at give slip, så dette ikke fylder så meget for dig.

Vil du gerne have hjælp til at stoppe op og finde andre handlemuligheder, når du bliver overvældet af impulsen – så send en mail til ta@danskstalkingcenter.dk . Herefter vil vi tale med dig og finde ud af, om vi kan hjælpe dig, så du kan komme videre med dit eget liv.