Alle kan blive udsat for stalking, og derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal forholde dig i forhold til udøveren af stalkingen.

På den måde kan du forhåbentlig få stalkingen til at stoppe, før den udvikler sig.

Først og fremmest skal du sige nej. Selvom det måske ikke er let, så sig nej, og stå ved det.

Undgå at gå i dialog med den stalkende person.

Alt andet end et klart og tydeligt nej vil opleves som en åbning og medføre, at udøveren af stalkingen tror, at der bare skal lægges lidt mere arbejde i hans/hendes opsøgende adfærd, før du siger ja.

Udøveren vil gøre alt for at komme i kontakt med dig. Måske endda true med selvmord. Du bliver nødt til at være stærk og fortsat ignorere ham/hende.

Lad være med at forsøge at overbevise ham eller hende om, at det er for det bedste, at han/hun lader dig være. Ved at forhandle med en udøver af stalking, der får dig til at føle dig utilpas, eller får dig til at føle dårlig samvittighed, tændes hans/hendes forventninger og håb om yderligere kontakt.

Hjælp til med at stoppe stalkingen ved at:

  • undlade at komme med forklaringer på, hvorfor du ikke ønsker kontakt
  • undlade øjenkontakt, hvis han/hun pludselig står på gaden eller overfor dit hus
  • undlade at vise, at du har bemærket ham/hende
  • undlade at tale med udøveren af stalkingen og reagere på stalkingen
  • undlade at svare på henvendelser, uanset hvor svært det kan være. Ignorer det hele – selv at blive råbt efter på gaden, at modtage upassende, intimiderende eller truende mails og sms-beskeder