Dansk Stalking Center arbejder ud fra en vidensbaseret tilgang til alt vores arbejde.

Videnscentret udvikler og indsamler viden om stalking, således at det kan forebygges og bekæmpes. Vi sikrer, at arbejdet med at hjælpe de udsatte, deres børn og pårørende samt udøverne er baseret på et stærkt vidensfagligt grundlag. Gennem projekt- og metodeudvikling og evaluering sørger vi for en kontinuerlig kvalificering og udvikling af den psykosociale rådgivning og det terapeutiske arbejde. Samtidig indsamler videnscentret selv viden gennem det interventionsmæssige arbejde, ligesom vi gennem internationalt netværkssamarbejde holder os opdateret på den nyeste forskning på området.

Videnscentrets strategiske områder:
Skabe øget viden om staking:

  • Vi skal være Nordens førende videnscenter om stalking på baggrund af en specialiseret viden om stalkingens kompleksitet.
  • Vi udvikler viden om stalking, således at det kan forebygges og bekæmpes.
  • Vores målgruppe er primært fagpersoner. Men vi ønsker også at nå den brede befolkning og samfundet i det hele taget.

Dokumentation og metodeudvikling
Alt arbejdet i Dansk Stalking Center bliver dokumenteret og registreret med henblik på løbende at justere metoderne, så de bedste resultater sikres for brugerne. Samtidig indsamles data ligeledes for at opbygge ny viden inden for bl.a. behandling af stalkingudsatte og udøvere, samt viden om hvordan fænomenet stalking ser ud i Danmark. Al viden skal være tilgængelig for faggrupper, behandlere og forskere.

Vidensfagligt samarbejde
Dansk Stalking Center har etableret et vidensfagligt udviklings- og forskningsnetværk, der er sammensat af de førende eksperter på området i Danmark. Netværket arbejder for en kontinuerlig kvalificering og validering af centrets vidensindsamling og udvikling af nye indsatser om stalking i Danmark.

Internationalt netværk
Centret samarbejder internationalt med førende forskere, behandlere og fortalere på stalkingområdet i Norden, England og Australien. Vi samarbejder omkring erfarings- og vidensdeling og etablering af nye projekter.

Nordisk Stalking Netværk
Dansk Stalking Center har taget initiativ til at etablere Nordisk Stalking Netværk med deltagelse af andre nordiske organisationer/interessegrupper, der arbejder med stalking i bla. Finland, Norge og Sverige.

Formidling
Stalking er stadig et overset fænomen i Danmark, og videnscentret arbejder derfor kontinuerligt på at skabe oplysning i den brede befolkning og blandt relevante offentlige instanser og fagpersoner. Vi laver kampagner, holder foredrag, skriver artikler og skaber debat. Vi kan bookes til din organisation eller virksomhed, hvis I ønsker at lære mere om, hvad stalking er, hvordan det påvirker de udsatte og deres familier, og hvem der stalker etc. Vi skræddersyer undervisningsforløb og foredrag til præcis jeres behov. Kontakt os endelig for en uforpligtende samtale om mulighederne på kontakt@danskstalkingcenter.dk