Nogle stalkingudsatte vælger at dele deres fortælling på sociale medier, med journalister eller til oplysende arrangementer for at sprede viden om, hvad stalking er og hvordan det påvirker mennesker. At høre en personlig beretning rykker ofte langt mere end fakta.

Dansk Stalking Center bliver hyppigt kontaktet af journalister, der gerne vil i kontakt med udsatte til et radio- eller tv-program, en artikel eller noget helt tredje. Derfor har vi nu oprettet et register over stalkingudsatte, der gerne vil dele deres personlige beretninger, og som vi derfor nemt og hurtigt kan kontakte, hvis vi skal holde et foredrag eller en journalist efterspørger en kontakt. Det er helt frit, om man vil dele sin historie anonymt eller stå frem med sit navn. Dansk Stalking Center opbevarer selvfølgelig registret sikkert og fortroligt.

Har du lyst til at dele din personlige beretning? Så skriv en kort mail til vores medarbejder Tina på tl@danskstalkingcenter.dk. I mailen må du gerne oplyse dit telefonnummer.

Vores medarbejder vil herefter kontakte dig for at lave en aftale om en telefonsamtale, hvor der vil blive spurgt ind til din historie, dine bevæggrunde for at gå offentligt med din beretning samt hvad du har gjort af overvejelser, om hvad det kan betyde for dig at stå frem med din historie. Efter samtalen vil du få tilsendt et skema, hvor du vil blive spurgt om konkrete oplysninger og en kort beskrivelse af dit stalkingforløb. Herefter vil vi registrere din beretning sikkert i vores system.

Vi vil efterfølgende kontakte dig, hvis vi har en opgave til dig. Du er altid velkommen til at takke nej.