Nyheder

Online foredrag for fagpersoner

Design uden navn (2)

Deltag i Dansk Stalking Centers foredrag for fagpersoner og bliv klogere på stalking!

Foredraget er målrettet fagpersoner, der gerne vil blive klogere på, hvad stalking er, hvilke konsekvenser det kan have og hvordan man som fagperson kan støtte og hjælpe stalkingudsatte.

Details

Gruppeforløb for stalkingudsatte

Gruppe

Har du lyst til at møde andre, der er blevet stalket – eller bliver stalket? Erfaringen viser, at en gruppe kan være en stor hjælp til at komme videre efter et stalkingforløb. Måske bliver du stadig stalket og har lyst til at dele dine oplevelser med andre, der er i samme situation?

Details

Folketinget vil have en særskilt stalkingparagraf

Stalking skal kriminaliseres nu

Fredag d. 12 juni sagde et enigt folketing ja til SF’s forslag om at styrke indsatsen mod stalking. Det er et stort og vigtigt skridt i retningen af en kriminalisering af stalking.

Klik videre for at se hvordan det gik, da direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, var inde og overvære afstemningen.

Details

Værd at vide om stalking

  • Hvordan defineres stalking?
  • Hvad indebærer stalking?
  • Hvordan opleves stalking?
  • Er stalking og chikane det samme?

Find svar på nogle af disse spørgsmål her.

Er du udsat for stalking gælder det om at sige klart fra – læs mere om, hvorfor og hvordan her.

At være udsat for stalking kan være en hård psykisk belastning. Derfor er det vigtigt, at man taler med sine pårørende.Læs mere om hvorfor dette er vigtigt, og om hvordan man kan inddrage politiet i sin sag.

Et logskema er vigtigt som dokumentation, da det skaber overblik over henvendelser og hændelser. Læs mere om skemaet og download det her.

Mange tror at stalking er noget, der kun sker for kendte personer, hvilket langt fra passer.

Op mod 100.000 danskere oplever hvert år at blive stalket.

Stalking kan ramme alle og enhver.

Lyst til at vide mere, så læs mere her.

I Danmark er der ikke en decideret stalkinglovgivning, men i 2012 trådte den ”Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft.

Med loven er der indført et sammenhængende regelsæt, der samler reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, hvori stalking defineres.

Læs loven her.

Foldere om stalking

Er du udsat for stalking og har brug for hjælp? Vil du vide mere om Dansk Stalking Center? Vi har samlet forskellige foldere, der kan være relevante for dig, der ønsker viden om stalking.

Se de forskellige foldere her.

Bog: Stalking

– om chikane, forfølgelse og trusler
Bog om stalking Lige nu: bliv støttemedlem og modtag bogen GRATIS
Mange forbinder fænomenet stalking med kendte mennesker, der bliver forfulgt af fanatiske fans. Men stalking rammer for det meste helt almindelige mennesker – og er i virkeligheden langt mere udbredt end de få enkelttilfælde, man kender fra medierne.