Author Archives:

You are here:

Nyt forslag til folketingsbeslutning om særskilt stalkingparagraf

SF har i dag d. 9 april 2015 fremsat forslag til folketingsbeslutning om en NY særskilt stalkingparagraf – herunder nye tiltag i forhold til ofre for stalking og stalkingsager ved politiet. I forslaget er der særligt fokus på at igangsætte initiativer, så behandling af sager om stalking strømlines og behandlingstiden nedsættes, samt at indsætte en stalking-…

Tusindvis stalkes med elektronisk overvågningsudstyr

I dagens udgave af Metroxpress kan man læse om, hvordan stalkere i stigende grad anvender elektronisk overvågning. Moderne teknologi gør det muligt på nye måder at opspore og overvåge den udsatte. Læs hele artiklen her.

Rekord mange stalkingrelaterede sigtelser i UK

Rundt om i Europa har flere lande de seneste år vedtaget specifikke stalkinglovgivninger. I UK fik man den første lovgivning på området tilbage i 1997. Efter at have udvidet og specificeret loven i 2012 er der dog sket en stigning i antallet af retslige stalkingsager. Den nye lovgivning præciserer, at vold nødvendigvis ikke skal være…