Author Archives:

You are here:

Hjælp til stalkingudsatte nu også om fredagen

udvidetaabnetweb

  Stalking rammer på tværs af køn og alder.   Flere end 100.000 danskere udsættes hvert år for stalking. Nu udvider Dansk Stalking Center sin telefonrådgivning med nogle timer, så man også kan søge hjælp i et tidsrum på fredage. Dermed er det muligt at ringe til rådgivningen om eftermiddagen eller aftenen på alle hverdage. Rådgivningen henvender til alle udsatte…

Digitalisering: Stalking bliver sværere at stoppe

Digital stalking nyhed

“Det kræver specialiseret, opdateret viden og mange ressourcer at forebygge stalking og hjælpe de udsatte. Vi har kun set toppen af isbjerget,” siger direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen. Foto: Dansk Stalking Center.   Dansk Stalking Centers telefonrådgivning mærker bagsiden af den digitale udvikling, hvor en stor del af vores kontakt med omverdenen…

Dansk Stalking Center har fået ny bestyrelse

Dansk Stalking Centers nye bestyrelse

Fra venstre: Rya Lene Terney, Tue Byskov Bøtkjær, Charlotte Wegener, Jeppe Albers, Mariam Mellouli, William Rentzmann (formand), Lise Linn Larsen (direktør) og Henrik Nepper-Christensen, (næstformand).   En ny stærk bestyrelse i Dansk Stalking Center bestående af kendte og nye ansigter er klar til at tage fat. Den vigtigste opgave bliver at realisere centrets nye strategi….

Snart kan flere ofre for stalking få særlig adressebeskyttelse

Adressebeskyttelse web

”Lovudvidelsen får alle stalkingudsatte med, og den særlige adressebeskyttelse dækker på linje med adressebeskyttelsen for tidligere rockere og bandemedlemmer. Det understreger alvoren i stalking,” siger jurist i Dansk Stalking Center, Sascha Tolstrup Jensen.   Folketinget har netop vedtaget en udvidelse af loven om Det Centrale Personregister. Dermed kan stalkingofre, som bliver udsat for trusler, få…