Author Archives: Dansk Stalking Center

You are here:

Lovforslag om strakstilhold vedtaget

Fra 1. Januar 2017 bliver det muligt for politiet at udstede et såkaldt strakstilhold i stalkingsager. Med strakstilholdet får politiet nu mulighed for hurtigere at handle i sager, hvor der opleves stalking. Straktilholdet er et midlertidigt tilhold, som skal fungere mens en sag om tilhold undersøges og afgøres. En proces som skærpes til så vidt…

Opdatering af Skytsengel app’en

Skytsengel iOS app’en er i øjeblikket ved at blive opdateret til iOS 10, og der kan desværre forekomme visse fejl. Brugere med iOS 10 og den nuværende version af Skytsenge oplever, at indholdet af “Netværk” ikke vises. Dette betyder bl.a. at man ikke kan godkende nye brugere i sit netværk. Vi arbejder på at få problemet løst hurtigst muligt med…

Udkast til lovforslag om strakstilhold er sendt til høring

Justitsministeriet sendte den 31. august udkast til lovforslag om strakstilhold til høring med høringsfrist den 28. september 2016. Udkastet til lovforslaget kommer i forbindelse med udspillet ”Stop stalking”, som regeringen præsenterede i marts. Udspillet ”Stop stalking” skal skærpe indsatsen mod stalking. I den forbindelse fremsatte Justitsministeriet syv initiativer, hvoraf strakstilhold er ét af dem. Strakstilhold…

Dansk Stalking Center har åbnet ny afdeling i Aarhus

    I onsdags den 31. august åbnede Dansk Stalking Center officielt en ny afdeling i Aarhus. Dansk Stalking Center har gennem det seneste år oplevet en stigning i henvendelser fra udsatte landet over. Med den nye afdeling i Aarhus bliver det i højere grad end tidligere muligt at hjælpe og støtte stalkingudsatte fra Jylland og Fyn….