Category Archives: Nyheder om stalking

You are here:

Afslag på aktindsigt til stalker

DKNyt skriver, at en stalker er blevet afvist to gange i sin anmodning om aktindsigt. Stalkeren søgte først aktindsigt hos regionen, hvor den pågældende medarbejder var ansat, og ville have kendskab til medarbejderens løn, uddannelse og eventuelle tjenesterejser. Da der kom afslag på aktindsigt hos regionen, ankede stalkeren afgørelsen ved Statsforvaltningen. Her blev vedkommende endnu…

Nyt online forum for stalkingudsatte

Flere stalkingudsatte efterspørger fællesskaber, hvor de kan udveksle erfaringer med hinanden, fortælle om hvad de oplever og give hinanden gode råd. Offerforum.dk har nu taget initiativ til at åbne et online forum for stalkingudsatte. Fordelen ved et online forum er, at man kan benytte sig af gruppen, når som helst og hvor som helst. Forummet…

SF genfremsætter beslutningsforslag om stalking

Dansk Stalking Center støtter op omkring SF’s genfremsættelse af et beslutningsforslag om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre. Beslutningsforslaget rummer flere inititativer, hvoraf en stalkingparagraf i straffeloven står helt centralt. Læs hele beslutningsforslaget her.

Udvidet tilbud om rådgivning

Siden Dansk Stalking Center åbnede den 31. august har der været en massiv øgning i antallet af henvendelser i vores telefonrådgivning. For at imødekomme behovet bliver det fra uge. 43 muligt at få telefonrådgivning mandag-torsdag. Eftersom nogle brugere har givet udtryk for, at det kan være svært at ringe herind i aftentimerne mellem kl. 17…