Et logskema er en ordnet liste med dato og tidspunkter for alle kontaktforsøg og hændelser: SMS-beskeder, mails, gaver, kontaktforsøg, overvågning, rygtespredning via sociale medier, chikane via myndighedsinstanser, hærværk m.m.

Log-skemaet kan downloades som et Word-dokument, så der kan skrives direkte i skemaet, ligesom log-skemaet kan downloades som en pdf-fil.
Skemaet kan også anvendes i app´en Skytsengel. Når der føres log-skema via Skytsengel ajourføres dette automatisk med logskemaet, der kan tilgås via skytsengel.org.

Vigtigt at vide ved udfyldning af logskema

Hvis man henvender sig til politiet med logskemaet, er det vigtigt, at skemaet er udfyldt, så det fremstår overskueligt. Et velorganiseret log-skema vil øge politiets mulighed for hurtigt at få et overblik over karakteren af stalkingen og alvoren af situationen.

Det vil endvidere være en fordel, hvis man kort og præcist kan formulere centrale begivenheder i stalkingforløbet. Fremhæv kun 3-5 typiske eksempler på stalkingen.

Ved anmodning om tilhold og i den forbindelse indlevering af log-skemaet, er det vigtigt at bede om at få en kvittering og et journalnummer. Man modtager kun kvittering og journalnummer, hvis der er oprettet en sag.

Det er også en god ide at få navn og eventuelt telefonnummer på den betjent, som man har talt med. Ligesom det kan være en god ide at lave en aftale med politiet om, at blive orienteret, når politiet retter henvendelse til udøveren med henblik på en formaning eller partshøring. Dette kan have betydning i forhold til at kunne etablere og sikre relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Gode råd til arbejdet med logskemaet

En måde at gøre udfyldningen af skemaet overskueligt er ved at gøre det i et afgrænset tidsrum, så man arbejder med log-skemaet lidt ad gangen. Det kan virke uoverskueligt at organisere et stort og forskelligartet materiale og det kan desuden være svært at blive mindet om ubehagelige mails, trusler og situationer. Det kan derfor være en god ide, at sidde sammen med en ven eller veninde, der kan hjælpe med at organisere dokumentationen, hvis man skulle opleve at blive følelsesmæssigt påvirket.

  • Anvend gerne computerskrift. Hvis dette ikke er muligt, så skriv med blokbogstaver.
  • Logskemaet skal være opbygget kronologisk, så hændelser er oplistet efter dato.
  • Fremhæv også gerne forskellige typer af stalkingadfærd med understregning, fed eller farve. Eksempelvis sms’er, mails, kontaktforsøg, kontakt til familie og venner, overvågning, trusler, chikane via myndighedsinstanser, identitetstyveri, rygtespredning via sociale medier, hærværk, overfald m.m.
  • Det må også gerne fremgå, hvis du aktivt har handlet i forhold til stalkingen. Eksempelvis hvis du har skiftet telefonnr., ændret login til facebook, søgt hjælp hos politiet, taget foto, etableret sikkerhedsforanstaltninger som at skifte lås, købe alarm, skaffe overvågningsudstyr m.m. Til dette hører også at flytte bopæl, skifte arbejde, informere arbejdsgiver og børns institutioner, blive sygemeldt m.m.
  • Forsøg så vidt muligt at udfylde alle kolonner på tværs.
  • Vær opmærksom på også at indføre ’vidner’ i log-skemaet, hvis der har været andre tilstede, der vil kunne bevidne en hændelse – fx hvis netværk, arbejdsgiver eller andre har overværet en henvendelse, en truende episode eller er blevet kontaktet eller truet af udøveren.
  • Endelig er det en god ide at medbringe og supplere log-skemaet med fotos, lydoptagelser, film eller anden form for dokumentation.

Download logskema for stalking

Gem logskemaet på din computer og udfyld det løbende.

Hent eksempel på et udfyldt logskema (pdf)

Hent logskema – udfyld løbende (Word)