Definition af stalking

Dansk Stalking Center definerer stalking som en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte.

Stalking kan foregå på mange forskellige måder. Adskilt kan hver enkelt handling synes harmløs, men set i en sammenhæng kan kontaktforsøgene opleves frygtskabende og forstyrrende. Stalking kan fx foregå i form af:

  • Forfølgelse og overvågning
  • Telefonopkald, mails, Messenger beskeder, breve og sms´er
  • Uønskede gaver
  • Hærværk og trusler
  • Beskeder givet gennem andre personer
  • Digital chikane som oprettelse af falske profiler, billeddeling og hævnporno

Stalking kan betyde tab af tryghed og kontrol over hverdagen og kan have voldsomme psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for både udsat og udøver
På baggrund af stalkingens voldsomhed og invaliderende konsekvenser betragtes adfærden som en voldsform se blandt andet Socialstyrelsen.

Omfang

En dansk undersøgelse skønner, at op mod 100.000 danskere hvert år oplever stalking på tværs af alder og køn. Relationen mellem udøver og udsat kan opdeles i tre overordnede kategorier, der fordeler sig ligeligt:

  • Tidligere nær relation – fx familiemedlem, forhenværende ægtefælle, samlever eller kæreste.
  • Bekendt – fx forhenværende ven, bekendt, nabo, kollega.
  • Fremmed – en man ikke tidligere har haft en relation til.

(Kilde til ovenstående: Omfanget og karakteren af stalking – En befolkningsundersøgelse. Justitsministeriets Forskningskontor, 2018)

Mere viden om stalking

Ønskes mere viden om stalking kan nedenstående kilder med fordel benyttes.