Formål

I 2010 blev Dansk Anti-Stalking Forening stiftet. Foreningen åbnede i 2015 Dansk Stalking Center, som i dag er foreningens navn. Foreningens formål er at etablere, udvikle og drive et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter for udsatte og udøvere af stalking.

Konkret driver centeret en telefonrådgivning, der er bemandet af frivillige samt en fagprofessionel interventionsafdeling, med psykologer, socialrådgiver og en jurist. Derudover driver Dansk Stalking Center et videnscenter, der arbejder med dokumentation, evaluering og formidling, samt udvikling og gennemførelse af forskellige udviklingsprojekter på tværs af sektorer og myndigheder – i samarbejde med kommuner og politi.

 

Forståelse af stalking

Dansk Stalking Center arbejder ud fra en forståelse af stalking som en særlig type af uønsket adfærd og aktivitet, der er rettet mod en anden med det formål at skabe reaktion hos modtageren og herigennem genoprette eller oprette en relation.

Stalking er ikke en sygdom eller en psykiatrisk diagnose, men en adfærd.

Som person er man derfor ikke en stalker, men en udøver af stalkingadfærd.

At man aktuelt udøver stalkingadfærd betyder derfor heller ikke, at man tidligere har stalket en anden, eller at man nødvendigvis vil komme til at gøre det igen overfor en ny.

  

Bliv klogere på Dansk Stalking Centers arbejde for at stoppe stalking.

Læs den seneste årsrapport her.

 

Se mere om centerets opbygning under Organogram

 

Vil du vide mere om vores medarbejdere? Så kan du læse interview med henholdsvis vores souschef og vores jurist, hvor de fortæller om deres arbejde i centret. Interviewene kan læses her (åbner ny fane fra hjemmesiden studentum.dk).