At være pårørende

Som pårørende i et stalkingforløb kan man opleve sine nærmeste være fanget i en svær og kompliceret situation. Det gælder både som pårørende til en udsat og til en udøver.

Ofte er det svært at gennemskue og forstå situationen, ligesom det er svært at se en man holder af blive påvirket af den voldsomme situation, som opleves uden ende.

 

Gør en forskel

Mange oplever, at de kan have lyst til at involvere sig ved direkte at kontakte og opsøge den anden part. Det er forståeligt – men uhensigtsmæssigt – da det ofte vil have den modsatte effekt og fremprovokere yderligere stalking.
Forsøg i stedet at bidrage med:

  • Hjælp til afskærmning og nulkontakt
  • En anerkendende og imødekommende tilgang til situationen
  • At få overblik over situationen – herunder indsamling af beviser
  • Hjælp til praktiske gøremål
  • At acceptere, at der ofte ikke er hurtige løsninger

 

Hjælp til pårørende

Pårørende kan kontakte Dansk Stalking Centers telefonrådgivning. Her kan man søge sparring og rådgivning omkring den aktuelle situation.

Som pårørende kan man også hjælpe den direkte involverede på vej til selv at kontakte centeret.

 

Pårørende til en udøver læs mere om tilbuddet her.

Pårørende til en udsat læs mere om tilbuddet her.