Pressebilleder

Download pressebilleder og illustrationer

Alene til redaktionelt brug eller efter aftale. Klik på et af billederne for at downloade i høj opløsning. Foto: Dansk Stalking Center.

Direktør Lise Linn Larsen
Dansk Stalking Center

Direktør Lise Linn Larsen
Dansk Stalking Center

Direktør Lise Linn Larsen
Dansk Stalking Center

Direktør Lise Linn Larsen
Dansk Stalking Center

Download grafikker om stalking

Alene til redaktionelt brug eller efter aftale altid med tydelig kildeangivelse og gerne med link til www.danskstalkingcenter.dk.Tak.

Klik for at hente i høj opløsning.

lllustrationer af Dansk Stalking Center.

Set udefra virker det måske uskyldigt med uønskede sms’er, beskeder fra falske Facebookprofiler eller blomster på jobbet. Men stalking er gentagen, uønsket kontakt, som er forstyrrende og frygtskabende for den udsatte. Handlingerne opleves som grænseoverskridende, fredskrænkende og griber ind i livet.

Grafik og kilde: Dansk Stalking Center.

Flere end 100.000 danskere udsættes hvert år for stalking. Stalking kan ramme alle, uanset aldersgruppe og køn. Blandt de udsatte udgør kvinder 63 % og mænd 37%.

Grafik og kilde: Dansk Stalking Center.

Relationen mellem udøveren og den udsatte for stalking kan være alt fra tidligere ægtefæller eller naboer til fuldkommen fremmede.
• Cirka en tredjedel af de udsatte har haft en tidligere nær relation til udøveren af stalkingen. Fx (forhenværende) ægtefælle, samlever eller kæreste)
• Cirka en tredjedel af de udsatte har haft en tidligere bekendtskabsrelation til udøveren. Fx (forhenværende) ven, bekendt, nabo, kollega.
• Cirka en tredjedel af de udsatte har aldrig haft en relation eller kendskab til udøveren eller ved ikke, om der har været en relation.

Grafik og kilde: Dansk Stalking Center