Dansk Stalking Center tilbyder faglige oplæg, seminarer og undervisning om stalking

Et oplæg tilrettelægges efter organisationens kontekst og sammensætning af faggrupper – fra generel introduktion til fænomenet stalking til workshop-orienterede forløb (se eksempel på program nedenfor). Udgangspunktet kan være et mindre oplæg, et dagsseminar eller et forløb med opfølgende workshops. Gennemgående vil formidlingen tage udgangspunkt i et inddragende, dialogbaseret og kontekstorienteret form.

Hvis I som arbejdsplads er interesseret i afholdelse af et oplæg eller blot vil høre mere om mulighederne, så kontakt os på telefon 60 56 73 74

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’.
Dansk Stalking Center tilbyder desuden sparring til fagpersoner.