Følgende fortællinger er anonymiserede.

Historierne illustrerer, hvordan stalking kan opleves og forekomme.

Fortællingerne er forkortede gengivelser beskrevet i bogen Stalking – om chikane, forfølgelse og trusler’ Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2010), som er skrevet af Lise Linn Larsen.