Anni 41 år – Massiv stalking af ekskæreste gennem 3 år

Mødtes på internettet
Anni mødte Jens på internettet, og de havde et kortvarigt forhold. Anni oplevede Jens som besiddende, dominerende og jaloux. Han var hele tiden over hende, og ville konstant vide, hvad hun lavede, med hvem, hvor og hvornår. Han insisterede på at hente og bringe hende til og fra arbejde, når hun skulle på familiebesøg, ud med veninder og lignende. Hendes indre alarmklokker fortalte hurtigt, at der var noget helt galt, og hun brød forholdet efter et par måneder. Derefter startede hendes mareridt.

Igennem 3 år er Anni blevet stalket af Jens. Han har begået hærværk mod både Anni og mod hendes veninder, naboer, familie, kollegaer, samt arbejdsplads, købmanden og andre steder hvor hun handlede. Inden Anni sluttede forholdet, havde Jens taget hendes sygesikringsbevis og noteret hendes bankoplysninger. I starten vekslede han mellem søde og ondskabsfulde henvendelser, men hurtigt blev de overvejende ondskabsfulde.

Grov chikane på arbejdspladsen
Jens’ stalkingaktiviteter bestod blandt andet af forsøg på at optage banklån i Annis navn, forsøg på at true sig til udlevering af medicin hos hendes læge, og forsøg på at få hendes nye adresse ved at bestille en ny tast-selvkode hos SKAT. Han har sprøjtet lim i hendes dørlåse. Han har sprættet bildæk op på familiens, vennernes og Annis egen bil flere gange. Han har øvet hærværk på hendes arbejdsplads ved at male tekster som ’Luder-Anni’ på firmaets døre og vinduer. Han har ringet op mod 100 gange på hendes arbejde, og han har blokeret telefonlinien ind i virksomheden.

Arbejdspladsen var meget berørt af hans grove chikane. Anni opfordrede virksomheden til at anmelde ham, som hjælp til at få ham stoppet, men man ønskede ikke at gå ind i sagen. Man mente, at hun burde få ham til at holde op. Men det var jo lige det, hun ikke kunne. Desværre havde man vanskeligt ved at håndtere situationen. Anni følte sig isoleret og frosset ud. Politiet så ikke sagens alvor i starten, hvilket gjorde, at hun stod meget alene. Anni endte med at blive fyret.

Overvågede familie og venner
Jens overvågede og forfulgte Anni, hendes børn, den øvrige familie og vennerne overalt. Han forsøgte at betale naboer, familie og andre for oplysninger om hendes opholdssteder. Han kimede hende ned på telefonen og bombarderet hende med sms’er. I en periode på 17 dage, blev der registreret i alt 5.000 sms’er og 1.400 telefonopkald til Anni og hendes nærmeste. Hendes telefonnummer, som i øvrigt var hemmeligt, havde han på uvis måde opsnappet.

Han forfulgte hende i bogstaveligste forstand fra den ene ende af landet til den anden. Dette demonstrerede han ved at sende sms’er med beskrivelser om hvilke biler, der kørte foran eller bagved hendes bil. Han lurede ind gennem vinduerne og holdt øje med både hende og hendes datter. En dag ringede han til Anni og fortalte, at han kunne se, hvad hun lavede. Han truede med at lægge nøgenbilleder af hende og hendes halvvoksne datter ud på internettet. Via sms’er kommenterede han hendes tøjvalg, og hvordan hun så ud. Det samme gjorde han mod hendes nabo og en veninde.

Truede med panserværnsraketter
Den dag Jens truede med at affyre panserværnsraketter ind gennem Annis vinduer, reagerede politiet med det samme. På dette tidspunkt havde hun været voldsomt forfulgt i et par måneder, uden at politiet havde haft mulighed for at gøre noget. Da politiet senere fandt Jens’ bil, lå der nøgenbilleder af Anni og datteren i bilen. Billederne var taget gennem deres vindue.

Da Anni fik tilhold mod Jens, besluttede hun sig for at flytte til en ny hemmelig adresse. Mens hun holdt sig væk, pakkede venner og familie hendes lejlighed sammen. Men Jens havde overvåget det hele, og da flyttefolkene kom ned til bilen havde han sprættet bildækkene op på flyttebilen. Da Anni dagen efter tog i mod flyttevognen på den nye adresse, kom Jens storsmilende kørende i kølvandet, foran den nye bolig. Han var fulgt efter hele vejen, 150 km, til det nye sted. Annis plan var mislykkedes. Hun var blevet fundet, før hun overhovedet var kommet i skjul! Anni blev overvældet af magtesløshed. Efter et selvmordsforsøg kom hun i behandling for depression, men hun stoppede psykologbehandlingen efter få gange. Psykologen var en mand, og hun havde mistet tilliden til mænd hun ikke kendte.

Varetægtsfængslet
Stalkingen eskalerede – både mod Anni og mod hendes venner og familie. Alle overtrædelser blev anmeldt og Jens blev varetægtsfængslet. Den første af de i alt fire følgende retssager gik i gang. Han modtog to fængselsdomme af ni måneder og én fængselsdom af to måneder. I forbindelse med den anden retssag blev Jens mentalundersøg og fundet normal, således at han kunne fængsles. Anni var meget skuffet over, at han kun fik to måneders fængsel ved den tredje retssag. Hun mente, at det hang sammen med, at han, i modsætning til de to forrige domme, tilstod og derfor fik en mindre straf. Anni venter nu på afgørelse for den fjerde retssag.

I forbindelse med Jens’ fængsling, flyttede Anni sammen med sin nye kæreste, som hun senere blev gift med, til et nyt sted i landet. Men straks efter løsladelse fra den anden fængselsdom, opsøgte Jens hende igen, ligesom han opsøgte hendes nye naboer, postbudet og andre for at få oplysninger om hende.

Politi i ny politikreds var afvisende
Politiet i den nye politikreds kendte ikke Annis historie og var indledningsvis afvisende i forhold til at modtage hendes anmeldelse af Jens’ overtrædelse af tilholdet. Hun blev helt slået ud og fik det fysisk og psykisk dårligere. Hun havde tiltagende ledsmerter, sov meget dårligt, havde mareridt og angst. Først efter hendes nye mands meget stædige og vedholdende krav om ret til anmeldelse, en præsentation af sagens hidtidige udvikling, samt formiddagsbladenes interesse for deres historie, blev man i politiet klar over sagens alvor. Der blev udarbejdet et anklageskrift og Jens blev varetægtsfængslet få dage senere. Han nåede at være løsladt i et par uger. Det viste sig, at Jens havde opsnappet Annis nye adresse gennem nogle af sagsakterne, ligesom han flere gange fået hendes telefonnumre herigennem.

Flyttede til ny, hemmelig adresse
Anni og hendes mand planlagde at flytte til en ny hemmelig adresse, mens Jens var frihedsberøvet. Her fik de igen navne- og adressebeskyttelse. Alle de nye naboer blev informeret om deres situation, de fik vist et billede så de kunne genkende Jens, ligesom de blev informeret om, hvad de skulle gøre, hvis de så ham i området. Der var fred og ro fra Jens. Denne gang havde han ikke, som tidligere, kontaktet Anni, mens han sad fængslet. Som løsladelsen nærmede sig, blev hun tiltagende anspændt og urolig. Hun kikkede sig konstant over skulderen, men nu mere end tidligere. Og en dag modtog hun et postkort fra Jens (med stavefejl):
”Hej din fede ko. Er du lyklig nu…Jeg så dig den anden dag i byn…Din lede smatso, gid din fede røv bliver sprunget af dig …eller du vil blive kørt over!”

Symptomer blev intensiverede
Jens havde ikke fundet Anni endnu, for kortet var sendt til forrige adresse, men magtesløsheden blev overvældende for Anni og hendes livsgnist forsvandt. Alle hendes symptomer blev intensiveret. Hun turde ikke gå uden for døren endsige tømme postkassen. Hun sad for nedrullede gardiner, når hendes mand var på arbejdet. Hun reagerede voldsomt hver gang telefonen ringede. Hun brugte al sin vågne tid på at spekulere. Hun følte stor skyld og til sidst fik hun seriøse selvmordstanker. En dag blev hun ramt af voldsom svimmelhed og faldt om med en blodprop i hjernen.

Opsøgte psykolog
Annis mand fik hende overtalt til at opsøge en psykolog. Det blev et vigtigt vendepunkt. Anni fik forståelse for, hvad det var for en type mand hun var oppe i mod. Hun fik redskaber til at tackle angsten og uroen og til at tage kontrollen over sit eget liv tilbage. Hun lærte, hvordan hun skulle tackle frygten for, at han måske ville stå der igen en dag. ’Hvis jeg bare var gået til psykolog noget tidligere, så ville jeg have været meget foruden!’, siger Anni.

At være stalket af Jens har haft store menneskelig omkostninger for hende og hendes nuværende mand. Hun er gået psykisk helt ned flere gange, og sat i behandling med antidepressiv medicin på grund af depression. Hun udviklede symptomer på PTSD som flash-backs, hukommelses- og koncentrationsbesvær, angst, irritabilitet, hypervagtsomhed og meget mere. I forløbet har hun udviklet en svær gigtlidelse. Hun er blevet så handicappet, at hun nu ved, at hun aldrig kommer tilbage på fuldtidsarbejde.

Anni og hendes mand lever stadig i skjul for Jens.