For lærere: Materiale om stalking

Her finder du lærervejledning, kopiark og materialer til Dansk Stalking Centers undervisningsmateriale “Vi taler om stalking”.

“Vi taler om stalking” giver unge redskaber til at tale om og identificere stalking. Det er en form for vold, som kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte, men som kan være svær at genkende både for udsatte, pårørende og fagfolk. Gennem dilemmaer, øvelser og gruppearbejde lærer eleverne, hvad stalking er, hvor deres egne grænser går, og hvornår det er tid til at sige fra. De bliver også klogere på, hvor man kan få hjælp og hvilke handlemuligheder, man har, hvis man selv eller en ven bliver udsat for stalking.

En del af materialet tager udgangspunkt i den virkelige fortælling om Camilla, en ung kvinde, der blev stalket af sin ekskæreste.

For udskolingen og ungdomsuddannelserne

Materialet er for elever på 7-10. årgang og på ungdomsuddannelserne. Det er udviklet som en del af “Projekt Tryg i Esbjerg”, et samarbejde mellem Dansk Stalking Center, Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti.

Materialet består af:

Lærervejledning: Vi taler om stalking (pdf, 36 sider.)

Bilag 1-15  til lærervejledningen (pdf, 29 sider)
Håndbog for fagfolk: Når der er tale om stalking (pdf, 143 sider)
Camillas dilemma, tekstdokument (pdf, 7 sider)
Powerpoint med dilemmaspørgsmålene (PP, 7 sider)
Afspil lydfiler med Camillas historie:

FØRSTE DILEMMA: KAN CAMILLA GØRE NOGET? (2 MIN 56 SEK)

ANDET DILEMMA: HVAD KAN CAMILLA GØRE? (1 MIN. 45 SEK)

TREDJE DILEMMA: HVAD KAN CAMILLA OG HENDES FAMILIE GØRE NU? (2 MIN 13 SEK)

FJERDE DILEMMA: HVAD KAN CAMILLAS VENNER GØRE? (2 MIN 33 SEK)

FEMTE DILEMMA: HVAD KAN CAMILLA GØRE NU? (2 MIN 50 SEK)

AFRUNDING CAMILLAS CASE (3 MIN 31 SEK)