Hvilken hjælp kan man få hos Dansk Stalking Center

Hos Dansk Stalking Center er der mulighed for at få både rådgivning, sparring og terapi. Centrets interventionsmuligheder rummer fagkundskaber indenfor både socialrådgivning, jura og psykolog. Arbejdet i centret lægger vægt på en helhedsorienteret indsats, der målrettes individuelle behov og den specifikke situation. Tilbuddet er gratis og henvender sig til mænd og kvinder i alle aldre, der har behov for hjælp og støtte til at håndtere en svær situation.

Hvordan får man hjælp?

Indgangen til at modtage hjælp fra Dansk Stalking Centers interventionsafdeling er altid gennem den åbne telefonrådgivning. Her vil der på baggrund af råd og vejledning og et indblik i situationen blive vurderet, hvorvidt det er relevant at viderehenvise til centrets interventionstilbud.

Læs mere om telefonrådgivningen her.

Når man er blevet viderehenvist vil man altid starte sit forløb med at tale med en ansat, der afdækker aktuelle behov.
På tværs af interventionsafdelingen er der et grundlæggende afsæt i empowerment, der fokuserer på hjælp til selvhjælp.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige interventionstilbud.

Socialrådgivning

Mange stalkingudsatte oplever sociale konsekvenser. Hos Dansk Stalking Center tilbyder vi derfor rådgivning og sparring omhandlende sociale aspekter. Dette kunne fx være kontakt til sociale myndigheder som jobcentre, børne- og familiecentre, statsforvaltningen mm.

Juridisk rådgivning

Hos Dansk Stalking Center kan man få juridisk sparring og rådgivning omkring stalking. Typiske områder, der ydes hjælp til er aktindsigt hos politi, kommune m. fl. samt sagsgennemgang, logbogsgennemgang mm.

Psykologbehandling

Mange stalkingudsatte oplever psykiske konsekvenser som følge af stalking. Hos Dansk Stalking Center tilbydes individuel- og gruppeterapi. Fokus er her særligt på håndtering af de fysiske og psykiske konsekvenser af stalking.
Vores behandlere tilbyder desuden samtaler med stalkere – læs mere om dette her.

Interventionsafdeling i Aarhus          Interventionsafdeling i København

Dansk Stalking Center                             Dansk Stalking Center

Ryesgade 29, 4. TH.                                Vestergade 12, 1.TH.

8000 Aarhus                                             1456 København K